Organisera dig

Organisera dig

PeaceWorks satsar olika typer av stöd tillsåväl det unga föreningslivet, som till ungdomsprojekt för positiv social förändring och fredsarbete. 

Vilken stöd kan du ha från PeaceWorks?

  • Ekonomiskt och administrativt stöd till såväl det unga föreningslivet, som ungdomsprojekt för positiv social förändring och fredsarbete.
  • Metoden “för unga-av unga” som innebär målgruppens inkludering i de aktiviteter som bedrivs i organisationen, såväl lokalt som globalt appliceras. I internationell kontext kan det exempelvis handla om samarbeten och informationsflöde mellan ungdomsgrupper baserade i olika länder.
  • Tillgängliggöra plattformar där ungas kritiska tänkande och kreativa utforskning av samhällsfenomen som påverkar deras liv främjas; och unga på egna villkor utforskar metoder och verktyg för positiv samhällsförändring.

Som medlem har du möjlighet att delta i våra fredsbyggande aktiviteter lokalt och globalt!

Är du inte medlem?

Du kan bli medlem här!


Som Peaceworks-medlem kan du engagera dig i lokala föreningar eller anslutna föreningar:

PeaceWorks Sverige

Lokala föreningar

𝗗𝗲𝗻 𝗹𝗼𝗸𝗮𝗹𝗮 𝗳𝗼̈𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 är knuten till PeaceWorks men drivs av våra medlemmar och genomför fredsbyggande aktiviteter.

POC Aura

Anslutna föreningar

𝗗𝗲𝗻 𝗮𝗻𝘀𝗹𝘂𝘁𝗻𝗮 𝗳𝗼̈𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 är autonom och har ett eget namn, egen profil, egna aktiviteter och kämpar för en rättvis värld med PeaceWorks stöd.

Finns det ingen lokal förening där du bor?

Kontakta rafaella.garde@peaceworks.se för att få information om hur du kan vara med och starta en.

sv_SESV_SE