Organisera dig

Organisera dig

PeaceWorks satsar olika typer av stöd tillsåväl det unga föreningslivet, som till ungdomsprojekt för positiv social förändring och fredsarbete. 

 

Vilken stöd kan du ha från PeaceWorks?

  • Ekonomiskt och administrativt stöd till såväl det unga föreningslivet, som ungdomsprojekt för positiv social förändring och fredsarbete.
  • Metoden “för unga-av unga” som innebär målgruppens inkludering i de aktiviteter som bedrivs i organisationen, såväl lokalt som globalt appliceras. I internationell kontext kan det exempelvis handla om samarbeten och informationsflöde mellan ungdomsgrupper baserade i olika länder.
  • Tillgängliggöra plattformar där ungas kritiska tänkande och kreativa utforskning av samhällsfenomen som påverkar deras liv främjas; och unga på egna villkor utforskar metoder och verktyg för positiv samhällsförändring.

Som medlem har du möjlighet att delta i våra fredsbyggande aktiviteter lokalt och globalt!

 

Är du inte medlem? Du kan bli medlem här:

Finns det ingen lokal förening där du bor?

Kontakta rafaella.garde@peaceworks.se för att få information om hur du kan vara med och starta en.

sv_SESV_SE