PeaceWorks

PeaceWorks syfte är att främja ungas kamp för solidariska, jämlika samhällen. Det innebär att du som medlem kan kontakta oss med idéer om aktiviteter som du vill ordna med stöd av PeaceWorks. Vi stöttar med lokal (Solidaritetshuset), spridning, praktiska förberedelser och mindre förtäringskostnader. 

Vad kan du göra?

Villkor

 • Du bör bara vara medlem i PeaceWorks. Det är helt gratis att vara medlem.
 • Aktiviteten ska vara i linje med PeaceWorks vision om en rättvis värld i fred och följande principer:
  • Ungt perspektiv: PeaceWorks är en ungdomsorganisation som drivs av och för unga.
  • Jämlikhet: PeaceWorks utgår från alla människors lika värde. Vi strävar därför efter att motarbeta all typ av över- och underordning av människor som fortsätter att legitimera världens ojämlikhet och orättvisor.
  • Solidaritet: PeaceWorks är en solidarisk organisation. Det innebär att vi (1) tar ställning mot ekonomiska och sociala system som skapar och reproducerar orättvisor och ojämn fördelning av makt och resurser; och (2) arbetar med konkreta solidariska handlingar och metoder såväl lokalt som globalt.
  • Kritisk reflektion: Genom kritisk reflektion strävar vi efter att synliggöra och utmana dominerande föreställningar om världen, samt motverka globala maktstrukturer som grundar sig i dessa föreställningar.
 • Projektet ska antingen drivas av unga eller har unga som målgrupp.
 • PeaceWorks behöver godkänna aktiviteten och bedömer inkomna förslag på medlemsaktiviteter löpande. Vi förbehåller oss rätten att be om förändringar i förslaget (ex tid, plats etc som krockar med vår verksamhet) eller avböja samverkan vid behov.
 • Aktivitetens deltagare är eller blir medlemmar i PeaceWorks.
 • Bilder och kort sammanfattning av aktiviteten skickas till PeaceWorks efter genomförandet.

Ansök

Vill du ha mer info?

Kontakta oss

Rafaella Gärde

Nationell föreningssamordnare

rafaella.garde@peaceworks.se

sv_SESV