PeaceWorks

De senaste veckorna har flertalet artiklar, skrivna av politiker och ledarskribenter, publicerats med det gemensamma temat ”invandrares judehat”. Två framträdande exempel publicerades i GP med titeln Dagens antisemiter skiljer inte på Israel och judar (skriven av Adam Cwejman), samt Expressen med titeln Invandrares judehat kan inte bortförklaras (skriven av utbildningsministern Mats Persson)

Artiklarnas gemensamma problemformulering och slutsater är att dagens antisemitism är ett resultat av invandringen i Sverige. De menar även att invandringen från arabländer ligger bakom de ökade antisemitiska hatbrotten. 

PeaceWorks förnekar inte att antisemitiska hatbrott ökar i Sverige, tvärtom ser vi ökningen av hatbrott mot grupper som rasifieras som ett akut problem. Däremot förkastar vi agendan att göra detta till en ’invandringsfråga’, och är djupt oroade över att skribenter tillåts sprida rasideologiska argument om kulturellt nedärvda idéer. 

Länge har ’kultur’ använts för att ersätta ’ras’ i ett strategiskt försök att dölja rasistiska agendors fortgående. Vi luras därför inte av Adam Cwejman när han skriver att “ingen är född rasist, men få med bakgrund i Mellanöstern kan undgå att växa upp i en miljö där hat mot judar inte bara tolereras, utan är direkt påbjudet.” Argument som dessa bidrar till naturaliseringen av en djup rasistiskt karikatyr av araber som inneboende antisemiter – kännetecknade av sin ’hatiska natur’

Adam Cwejman menar även att “personer med släkt- och familjeband till Mellanöstern”, och andra som ideologiskt står i solidaritet med Palestina, inte kan göra skillnad på Israel och judar. För oss är det tydligt att den som inte förmår att göra skillnad på judar och staten Israel är Adam själv, tillsammans med vår utbildningsminister. 

Det spelar ingen roll hur många gånger palestinska solidaritetsrörelsen motsätter sig likställandet av antisionism med antisemitism. Det spelar ingen roll att Nordiska Motståndsrörelsen jagades bort av demonstranter som deltog på, vad utbildningsministern så fint kallar, “hätska torgmöten”. De som har att tjäna på den Israeliska ockupationen kommer, såsom de alltid gjort, fortsätta sprida detta likställande. Det är den viktigaste och mest använda strategin för att både legitimera den Israeliska ockupationen av Palestina och det pågående folkmordet, samt att delegitimera och tysta dess motstånd. 

Argumenten skjuter även bort fokus från det ökade antalet antisemitiska hatbrott från nazister, samtidigt som de helt osynliggör de ökade hatbrotten mot muslimer och araber i Sverige på senaste tiden. Ett tydligt exempel på detta är rapporteringen kring hotet mot skolor i Järvaområdet som spridits i veckan, där vaga beskrivningar har använts istället för att benämna det som faktiskt hänt – att en person har publicerat en video, innehållande nazistiska symboler och vapen, och hotat att skjuta alla invandrare i fyra skolor. I Expressens rapportering av hotet nämns inte ett enda ord om att det gäller rasistiska mordhot, eller för vad som skulle kunna argumenteras vara förberedelse till terrordåd. Samtidigt var polisens presstalespersons initiala beskrivning av händelsen som något denne inte skulle kalla ett hot. 

Dessa narrativ spelar in i regeringens rasistiska agenda, som under manteln av att fördöma antisemitism, befäster idén om att invandrare bär på essentiella karaktärsdrag, vilket utgör ett samhällshot och en nationell säkerhetsrisk. Det är vad som behövs för att berättiga lagförändringar rotade i, och reproducerande av, strukturellt rasistiskt våld mot utarmade grupper. 

För hur annars ska angiverilagen, som syftar till att göra anställda inom offentliga sektorn till informella gränspoliser, legitimeras? Hur annars ska nya lagen om preventiva vistelseförbud, utan någon konkret brottsmisstanke, försvaras? Hur ska miljonerna som läggs på tvångsutvisningar och planerade “återvändandecenter” (läs migrantfängelser) rättfärdigas? Hur har det vidriga beslutet om införandet av visitationszoner, där personer (inklusive barn) kan bli visiterade “utan konkret brottsmisstanke”, berättigats? I processen som befogar dessa motbjudande lagar och lagförslag är desinformation, mörkläggning och ondskefull porträttering genom essentialiserande ’kulturella’ argument, det viktigaste vapnet som ämnar till den fortsatta utsugningen av samhällets mest exploaterade. 

I detta redan existerande kretslopp av rasism vill nu utbildningsministern uppmuntra befolkningen till det han kallar “folkligt civilkurage” – något som, om vi ser till kärnan av artikeln, framförallt riktar sig till invandrare från Mellanöstern och därför inte kan tolkas som annat än ett billigt och smaklöst sätt att göra direkt rasism till en medborgerlig plikt.  

Avslutningsvis vill vi kommentera det Adam Cwejman skriver om Sveriges rädsla “för att gå ‘mörka krafter’ till mötes” och att skräcken för att ens kunna misstänkas för att kollektivt skuldbelägga invandrare från Mellanöstern” ligger bakom bristande motstånd till antisemitism.  

Vi är starkt fundersamma över att skräcken han talar om finns. Adam Cwejmans egna artikel, utbildningsministerns och flera andra uttalanden är bevis på det motsatta. I dessa flödar rasistiska idéer, argument och stereotyper, dessutom ofta bland Sveriges största nyhetskällor. Vi ser därför snarare den rädslan som en nödvändighet, för låt oss kalla de “mörka krafterna” Adam pratar om för vad de är: rasism. Att inte gå dem till mötes, utan aktivt ta avstånd från och motverka dem – det är vad PeaceWorks kallar för ett riktigt folkligt civilkurage.

sv_SESV