Colombia

Colombia

I Colombia arbetar vi för att öka ungdomars deltagande och integrera ungdomars perspektiv i skapandet av en fredskultur i landet, där ungdomarnas egna idéer för fred står i fokus. Vi organiserar mötesplatser mellan ungdomar och politiker, arrangerar debattforum i syfte att synliggöra och erkänna ungdomar som nyckelaktörer för att hitta varaktiga lösningar på konflikten. Vi anordnar även kostnadsfria utbildningar i projektledning och delar ut projektbidrag till ungdomsledda fredsprojekt.

Fredsprojekt i Colombia:

peaceworks Colombia defemsoras genuslab- crealas aktiviteter

Créalas

Créalas är en process fokuserad på folkbildning med aktivt deltagande, där ungdomarna lär sig att använda kreativa verktyg för att...

relatos internos Colombia works with communication and journalism

Relatos Internos

PeaceWorksColombia stödjer Relatos Internos. Relatos Internos driver kurser i musikproduktion för unga personer som är frihetsberövade, ungdomar i Tunja och...

Sin Comillas Colombia

Sin Comillas

*PeaceWorks Colombia stödjer: Sin Comillas ”Sin Comillas” stärker unga genom utbildningsprogram om medier och journalism. De har en plattform för...

Trama la Vida Colombia

TrAma la Vida

TrAma la Vida öppnar möjligheter för kreativ dialog mellan ungdomsorganisationer i Colombia

Läs mer:

PeaceWorks Colombia- fred

Varför Colombia?

Ungdomar utgör en särskilt utsatt och sårbar grupp i Colombia....

Erasmus

Stöd oss

Var med och bidra till en rättvis och hållbar värld...

Nyheter och post från Colombia

sv_SESV_SE