PeaceWorks

Menu

Frågor och svar

1. Hur arbetar PeaceWorks med internationella projekt?

En viktig del i arbetet med våra internationella samarbeten är motverkandet av fenomen som volontärturism och koloniala mönster. Syftet med våra internationella program är att öka medvetenheten om globala maktstrukturer, koloniala effekter och internationell solidaritet och på så vis bör programmen ses som en lärandeprocess genom utbildning och praktisk erfarenhet från sociala projekt. Vi samarbetar med organisationer som likt oss arbetar med fredsfrågor på olika sätt.

2. Vilka typer av internationella projekt kan du åka på med PeaceWorks?

PeaceWorks erbjuder fyra typer av program där du åker och deltar på ett projekt som internationell praktikant. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med vilket program som passar dig bäst.

Fem månader i fält

Ett utbildningsprogram med praktik på ett internationellt projekt som bedrivs både under höst- och vårterminen. Praktiken har tidigare genomförts hos våra partners i Kenya, Tanzania, Marocko, Peru och Palestina, men det kan komma att ändras inför varje termin beroende på tillgänglighet hos våra partners. Mer info hittar du här.

Sommarprogrammet

Ett 2-månaders utbildningsprogram med 6 veckors praktik på en av våra partnerorganisationer. Praktiken har tidigare genomförts hos våra partners i Kenya, Tanzania, Marocko och Palestina, men det kan komma att ändras inför varje termin beroende på tillgänglighet hos våra partners.  Mer info hittar du här.

Praktik i Colombia

Vi erbjuder praktikplatser i Colombia genom det Sida-finansierade praktikantprogrammet. Programmet genomförs både under höst- och vårterminen, och här kan du läsa mer.

Minor Field Study samt fältstudier

Vill du skriva din högskoleuppsats utomlands hjälper vi dig med detta. Vi har flera tidigare deltagare som gjort MFS via oss, och som gjort fältstudier på egen hand.

3. Vad gör en praktikant i fält?

Att delta i ett internationellt projekt är en lärande process. Du kommer vara en del av en organisation som driver olika sociala och/eller politiska frågor. Det innebär att du kommer vara med i en process för förändring på en social organisation, och lära sig om hur en organisation på olika sätt kan arbeta. Praktikantens roll i organisationen kan variera beroende på tidigare erfarenhet, men framförallt med fokus på vad organisationen själv identifierar är lämpligast under projektet. Vi har inga förkunskapskrav – utan lägger främst vikt på lämplighet, motivation och värderingar – en viktig del av deltagande i internationella projekt är den utbildning du går genom oss innan. Kontakta oss för att veta mer om ett specifikt projekt, och om vad, eller hur de arbetar.

4. Hur bor du?

Det finns flera olika boendeformer. I många länder är värdfamilj det vanligaste. Att bo i värdfamilj innebär att du snabbt kommer in i det vardagliga livet och får ett kontaktnät genom familjens släkt och vänner. Samtidigt krävs det viss anpassning från din sida och att man rättar sig efter de regler som finns i huset och den kontext du hamnar i. I vissa av våra samarbetsländer bor du självständigt eller tillsammans med andra, antingen i anslutning till projekten eller på orten där man arbetar. Vilken boendeform man får beror på önskemål, värdland och projekt.

5. Hur gammal måste en vara?

På de flesta projekt bör deltagaren ha fyllt 18 år. Vi är en ungdomsorganisation men har ingen övre åldersgräns för dig som är ung och vill delta.

6. Vad går avgiften till?

Vi är en icke-vinstdrivande organisation och vi tjänar därför inga pengar på ditt deltagande. Avgiften täcker kostnader som mat och hyra, samt ett psykologteam som ställer upp och stöttar ifall du behöver professionell hjälp. Dessutom ingår en heltäckande sjukförsäkring i din avgift under hela perioden du är borta. En del av avgiften utgör en administrativ kostnad till Peaceworks kansli, och till våra samarbetspartners, för att kunna säkerställa stabil organisering och koordinering.