PeaceWorks

Menu

Ta emot en volontär från Europa

Ta emot en europeisk volontär på er skola eller organisation och berika er verksamhet med nya perspektiv, kunskaper och en hjälpande hand. 

Solidaritetsvolontärer till Sverige

PeaceWorks samarbetar med andra ungdoms-och civilsamhällesorganisationer runt om i Europa genom att skicka och ta emot volontärer inom det EU-finansierade Europeiska Solidaritetskåren. Syftet med programmet är att föra samman unga för att skapa ett mer inkluderande samhälle, hjälpa utsatta människor och hitta lösningar på samhällsproblem. Det kan bli en inspirerande och berikande erfarenhet för unga som vill hjälpa till, lära sig nya saker och utvecklas.

Solidaritetsvolontärer får resa, fickpengar och andra omkostnader tillgodosedda för att volontärarbeta på våra samarbetsorganisationer och skolor i Sverige. Ni som tar emot en volontär ordnar med en volontär/praktikplats i verksamheten, boende och mat samt handledning och mentorskap under volontärperioden. Läs mer om hur Solidaritetskåren fungerar!

Bli värdprojekt

Som värdprojekt tar man emot en eller fler volontärer under vanligen ett års tid i sin verksamhet. Volontären blir en del av arbetslaget, men ska inte ersätta betald arbetskraft. Volontären fungerar istället som en extra resurs som kan vara med och skapa en dynamisk och utvecklande arbetsplats och skapa nya intressanta aktiviteter. Som värdprojekt står du får mat och boende för volontären under tiden i Sverige, antingen genom ett rum inom verksamheten eller om man hittar en värdfamilj i närsamhället. PeaceWorks kan delvis ersätta verksamheten för vissa ekonomiska utlägg i samband med att ni tar emot volontären, så som t ex hyra och mat. 

Volontären jobbar mellan 30-35 timmar varje vecka där ni på arbetsplatsen utför ett schema för volontären med tydliga arbetsuppgifter.

PeaceWorks godkänner arbetsplatser som står bakom vår vision om en hållbar värld i fred samt jobbar aktivt för ett mer öppet och solidariskt samhälle. Arbetsplatsen ska kunna erbjuda volontären en meningsfull tid i Sverige och handledning på plats med stöd från PeaceWorks.

Arbetstider

En volontär ska jobba 30-35 timmar varje vecka. Arbetstid ska främst läggas på vardagar men volontären ska också vara beredd på att visst helgjobb kan förekomma. Vid helgjobb är det dock viktigt att arbetsplatsen ger ledigt vid annan tid. Volontären har rätt till fyra veckors semester under sitt år i Sverige. Beslut om när semestern läggs fattas av volontär och arbetsplats.

Handledning

Värdprojektet utser en arbetsmentor till volontären innan hen ankommer. Arbetsmentorn har hand om stöd i arbetsrelaterade frågor, scheman, tider och semester. PeaceWorks råder också projekt att tilldela volontären en social mentor. Den sociala mentorn har till uppgift att integrera volontären i det svenska samhället och fungerar som en social kontakt utanför projektet. Att ha två mentorer kan underlätta i arbetet kring volontären. Volontären tilldelas också en kontaktperson av PeaceWorks när de anländer till Sverige.

Varför bli värdprojekt?

Det finns många fördelar för en verksamhet att bli värdprojekt inom PeaceWorks. Bland många goda anledningar återfinns att man skapar nya kontakter tillsammans med ungdomar från hela världen och samtidigt aktivt är med och jobbar för fred. Som värdprojekt finns också stora möjligheter att samarbeta kring internationell praktikutbyten hos våra samarbetsorganisationer och att ta del av PeaceWorks kurser och utbildningar i t ex Global rättvisa, antirasism, feminism och projektledning. 

Det finns många mervärden:

Exempel på arbetsplatser som tar eller har tagit emot volontärer i Sverige

– Värnamo folkhögskola

– Vadstena Gymnasium och Vadstena folkhögskola

– Södra Vätterbygdens folkhögskola (Jönköping)

– Dille Naturbruksgymnasium (Östersund)

– Grans Naturbruksgymnasium (Öjebyn utanför Piteå)

– Järna Naturbruksgymnasium (Ytter-Järna)

– Staffansgården – Camphill Bygemenskap (Delsbo)

– Mullsjö folkhögskola

vardfamilj

 

Erfarenheter  och exempel 

Exempel på vad solidaritetsvolontärer från Europa har gjort i Sverige

Kontakta PeaceWorks om du vill veta mer om hur ni kan ta emot en volontär i er verksamhet.