PeaceWorks

Som medlem kallas du härmed till PeaceWorks årsmöte den 13:e april 2024.
Under årsmötet kan du som medlem påverka på flera olika sätt. Det är därför viktigt att se till att
du har uppdaterat ditt medlemskap i år med. Du ska ha fått återaktiveringslänken på antingen
mail eller sms. Kontakta info@peaceworks.se om du inte hittar mailet/smset.
PeaceWorks är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering och inflytande i
ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på solidaritet. Det gör vi genom att synliggöra och utmana
de våldsuttryck som motverkar det samhälle vi strävar efter. Vi är en medlemsstyrd organisation
och alla medlemmar har rätt till inflytande och möjlighet att besluta om organisationens
utveckling och framtid under årsmötet. Årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande
organ. Ditt deltagande är därför viktigt!
När: Lördagen den 13:e april 2023 kl. 16:00.
Plats: På Solidaritetshuset i Stockholm (Tegelviksgatan 40) och digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut
till de som anmält sig i god tid innan mötet.
Hur: Anmäl dig här senast den 5:e april.

Handlingar hittar du nedan.


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 22:e mars. Motioner mailas till
styrelsen@peaceworks.se.

Har du några frågor? Kontakta gärna oss på styrelsen@peaceworks.se eller
info@peaceworks.se

Är du intresserad av att kandidera till styrelsen? Kontakta gärna oss på
valberedning@peaceworks.se

Varmt välkommen

sv_SESV