Nyheter från Colombia
Mer än 5 800 fall av övervåld från polisen mot medborgarna rapporterades i Colombia under 2021

Mer än 5 800 fall av övervåld från polisen mot medborgarna rapporterades i Colombia under 2021

Enligt rapport “övervåld från polisen 2021-Colombia” som publicerades av Temblores ONG, nästan 200 av fallen var attacker mot journalister och människorättsförsvarare. 

Organisationen Temblores har även registrerat 80 dödsfall relaterade till den colombianska polisens övervåld. 13% av offren var unga mellan 18 och 33 år. 

De flesta av de registrerade attackerna skedde under sociala protester i provinshuvudstäderna. Mer äv 70% av fallen registrerades i Valle de Cauca, Bogotá och Nariño.

Övervåld från polisen 2021-Colombia

sv_SESV_SE