PeaceWorks

Menu

Metodboken

Min Skolas metodbok är utvecklad under ett års tid i Malmö. Tillsammans med tre pilotskolor har PeaceWorks Sweden tagit fram ett material som ska stötta skolpersonal i deras vardagliga arbete mot rasism. Lektionsövningarna är uppdelade i följande delområden i boken:

 • Introduktion
 • Normer och normkritik
 • Rasismens historia och samtid
 • Makt och strukturer
 • Identitet, kultur och etnicitet
 • Svenskhet och svensk självbild
 • Medier, stereotyper och källkritik
 • Språkets makt
 • På flykt
 • Representation
 • Religion och religionsfrihet
 • Avslutning

Den första delen av metodboken är en förberedande del för skolpersonal som ska fungera som en introduktion till materialet och att stötta skolpersonalen i det antirasistiska arbetet i klassrummet. Denna del går djupare in på teorier, olika förhållningssätt och kommunikationsstrategier om rasism för att ge skolpersonal en djupare förståelse och kunskap om frågorna som sedan ska lyftas i klassrummet.

Den andra delen av metodboken består av övningar att göra i klassrummet. Dessa övningar är indelade i olika områden, och i beskrivningen står det alltid vilka årskurser övningen är bäst lämpad för. Övningarna har också alltid ämnes- och läroplanskopplingar, för att du så enkelt som möjligt skall kunna integrera boken i undervisningen.

Intresserad av metodboken?
Beställ den och få den postad direkt till dig. Kontakta info@peaceworks.se för mer info om priser.

Övningsexempel

Nedan följer två exempelövningar från bokens kapitel “Rasismens historia och samtid” och “Språkets Makt”