PeaceWorks

Menu

Utbildningen

Min Skola – ett antirasistiskt verktyg

Behöver er skola långsiktig kompetensutveckling i antirasism? Vi erbjuder utbildningar där ni får en fördjupad kunskap om rasismen och dess olika uttryck, tillsammans med normkritiska övningar som stöttar er i implementeringen av det antirasistiska arbetet i klassrummet.

Min Skola går att beställas som antingen hel- eller halvdagsutbildning och kan genomföras både digitalt eller på plats. Utbildningen genomförs i regi av våra professionella utbildningsledare. Beställ utbildningen i kombination med metodboken och dokumentärfilmen Vår Jävla Vardag för en komplett kompetensutveckling.

Hel- eller halvdagsutbildning?

Våra hel- eller halvdagsutbildning har liknande upplägg men det skiljer sig ändå åt på flera plan. Under en halvdagsutbildning får ni grundläggande kunskap inom normkritik och antirasism. Vi presenterar metodbokens delar och ger en introduktion till de praktiska verktyg som kan användas i det fortsatta arbetet med eleverna. Under en heldagsutbildning får ni en djupare och mer grundlig genomgång av normkritik och antirasismens olika delar. Teori varvas med övningar från metodboken för att ge praktisk erfarenhet till de verktyg som senare kan användas i klassrummet.

Kontakta oss för mer info om tillgängliga datum och priser.