Antirasism
Nu har vi avslutat vår andra kurs inom projektet ”Anti-racism in practice and as practice”

Nu har vi avslutat vår andra kurs inom projektet ”Anti-racism in practice and as practice”

Under tiden 31 mars – 9 april höll PeaceWorks sin andra kurs inom projektet: Anti-racism in practice and as practice. 24 deltagare från 7 olika länder samlades för att öka sin kunskap hur man kan organisera sig själv och unga genom antirasistiska initiativ.

Under första halvan av kursen fokuserade vi på att få en djupare förståelse av förtryck och rasistiska strukturer. Under andra halvan fortsatte vi med att dekonstruera vithet och genom olika metoder, bland annat “image theatre”, ytterligare försöka synliggöra och hitta motståndsstrategier för förtryck. Vi gick även igenom sociala rörelser och olika motståndsmetoder.

Nästa kurs som PeaceWorks håller sker i juni då projektet “Youth Actions for Climate Justice” äger rum.

 

Antirasism in practices & as practice

Läs mer:

sv_SESV_SE