PeaceWorks

Menu

Höstens inspiratörer!

Inspiratorerna-webb-insp
Fyra av våra nya inspiratörer, fr.v. Ida, Alice, Anna och Idun

Under helgen körs nu utbildningen för våra nya peppade inspiratörer* inom globala maktstrukturer och antirasism, som kommer hålla workshops för gymnasieklasser under hösten.

Under en paus i eftermiddagssolen mötte vi fyra av våra nya inspiratörer som alla uttrycker att detta är en bra och viktig utbildning som verkligen behövs. Spontant börjar de direkt diskutera att det är problematiskt att frågor kring globala maktstrukturer och antirasism inte får ta plats i skolans undervisning mer än att olika historiska händelser nämns utan att eleverna får diskutera varför, och anledningen bakom. ”Det är därför jag har letat efter organisationer som jobbar med dessa frågor” säger Ida, och alla instämmer i att detta är viktig anledning till varför de behöver komma ut som inspiratörer.

inspiratorerna-webb-helklass

De reflekterar lite över rollen som inspiratörer, och Alice beskriver tryggheten i att de nu kommer stå bättre rustade för att kunna bemöta olika sätt att tänka, och som alla är överens om, nu kunna göra det på ett mer konstruktivt sätt.

”Det är viktigt att inte gå in med känslan av att här kommer jag med någon form av sanning, utan att mer kanske så ett frö?”, avslutar Anna.

Inspiratorerna-webb-utb

* Essensen i uppdraget som inspiratör är att få en teoretisk grund att stå på, tydliga verktyg till att interaktivt kunna inspirera. Utifrån detta ska de sedan ut på totalt fyra inspirationstillfällen och där hålla workshops och skapa möjligheter för andra att engagera sig vidare.