PeaceWorks

Menu

Gör praktik i Colombia!

Har du drömt om att arbeta utomlands för en organisation som jobbar med mänskliga rättigheter, genusfrågor och ickevåld? Kan du spanska och vill åka till Sydamerika? Då är PeaceWorks praktikantprogram något för dig!

praktik_colombia

PeaceWorks utlyser nu, via Forum Syd, sex Sida-finansierade praktikplatser i Colombia. Praktiken består av fem månaders placering i Colombia (15 januari 2016 till och med den 15 juni 2016) och efterarbete i Sverige under sommaren. En förberedelsekurs genomförs i december 2015.

Praktikplatserna är förlagda till tre olika ungdomsorganisationer som tar emot två praktikanter var:

PeaceWorks Colombia

Som praktikant på PeaceWorks lokala kontor i Colombia (Bogotá) får du arbeta tillsammans med unga för ett fredligt och rättvist Colombia. Det finns en stark inneboende kraft bland unga i Colombia, problemet är bara att de sällan får varken verktygen eller resurserna att kanalisera sitt engagemang för att skapa ett rättvisare samhälle. I arbetet ingår att stödja ungdomsorganisationer (bland annat de två organisationer nedan som tar emot övriga praktikanter), arrangera debatter och andra evenemang samt utbilda och stärka unga som fredsaktörer i samhällsutvecklingen. Som praktikant kommer du nämligen planera och utföra PeaceWorks projektledarutbildning ”Hágale”, genomföra kontext- och målgruppsanalyser, handlägga en projektfond, följa upp lokala projekt samt planera och utföra diskussionsevenemangen #elsillón. Praktikanten med kommunikationsprofil kommer att stödja arbetet med sociala medier, hemsida, sponsorsamarbeten, framtagande av kommunikationsmaterial.

Läs mer om PeaceWorks Colombia här!

Acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia – ACOOC

Som praktikant på ACOOC kommer du att samverka med andra organisationer, arbeta utåtriktat och föra dialog med bidragsgivare, hjälpa till med rapportering och bistå organisationen med informations- och påverkansarbete för att förbättra livet för de individer som av olika skäl inte vill genomföra den obligatoriska militärtjänsten. I Colombia är det nämligen obligatoriskt med militärtjänst. Många ungdomar blir rekryterade mot sin vilja och tvingas delta på ena sidan om en väpnad konflikt som pågått hela deras liv. Praktikanten med kommunikationsprofil kommer att stödja arbetet med att nå ut till den colombianska och internationella publiken med ACOOCs frågor, arbeta med sociala medier, hemsidan, arrangera event samt dokumentera organisationens arbete genom fotografi och film.

ACOOC är en icke-våldsorganisation som arbetar med antimilitarism och med samvetsvägran av militärtjänsten i Colombia. Läs mer om ACOOC här!

Casa de la Memoria

Som praktikant på Casa de la Memoria kommer du att stödja arbetet med kapacitetsutveckling av organisationens personal och dess målgrupp i mänskliga rättigheter (delta, planera, sammanställa information etc.). Det kommer också efterfrågas stöd i arbetet med organisationens ungdomsstrategi (Jovenes, vamos a la fija, pasos para la convivencia y la paz). Som praktikant med kommunikationsprofil kommer du stödja arbetet med att ta fram kommunikationsmaterial, stödja det utåtriktade arbetet samt utveckla det kommunikativa arbetet i sociala medier.

Casa de la Memoria arbetar med den sociala utvecklingen och deltagandet av grupper i samhället som har blivit speciellt utsatta av den väpnade konflikten. I detta arbete ingår det bland att stödja kvinnors situation och att arbeta mot våld mot kvinnor, att stärka ungas roll i samhället samt matsuveränitet för minoriteter. Läs mer om Casa de la Memoria här!

Kravprofil

För att söka gäller följande:

 • Du är mellan 20-30 år
 • Du har goda kunskaper i spanska, såväl i skrift som i tal.
 • Du är bekväm med att tala inför grupper.
 • Du har relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet för platsen du söker.
 • Du har inte tidigare deltagit i praktikantprogrammet.
 • Du får inte CSN-stöd under praktikperioden.
 • Du har studerat och/eller arbetat utanför Norden.

Villkor

 • Mat och boende i delad lägenhet ingår i Colombia
 • Du är försäkrad under praktikperioden
 • Ersättning utgår för eventuella vaccinations- och visumkostnader.
 • Du ansvarar själv för att fixa resan (mer ersätts sedan av PeaceWorks)

Ansökan

Skicka din ansökan på spanska eller engelska med CV och motivationsbrev till rekrytering@peaceworks.se och peaceworksrekryterar@gmail.com

senast den 8 oktober.