PeaceWorks

Menu

Mini #elsillon

HM

Under ungdomsforumet Xpo Jóvenes höll vi en “mini” #elsillon – en förkortad version från 2 timmar till 20 minuter.

Det var ett litet annorlunda upplägg mot vad vi gjort innan då vi varken hade skickat ut några inbjudningar till eventet, utan fick prata med alla som kom förbi vårt bås, vilket resulterade i stor blandning av åldrar. Temat för detta var forum var: Sociala konstruktioner om kärlek, vänskap och lust med Esther Martín Pineda och Ricardo Cortés.

En kort men intensiv debatt där fokus snarare blev att plantera frågor och normkritik om ämnena hos åhörarna, mer än att tillsammans ha en djupgående diskussion, även om flertalet deltagare flikade in med reflektioner om deras egna erfarenheter.

Det var en hel del igenkännande nickar och leenden när Ricardo Cortés tog upp konstruktioner kring kärlek, lust och att visa känslor på internet och sociala medier, såsom Twitter. Vilka mönster kan vi se på Twitter utifrån sociala konstruktioner vad som anses skapa lust hos en person? Vilka väljer vi att trycka bort eller att gilla? Esther genom begreppet “självvåld”, det vill säga former av våld vi utöver på oss själva, öppnande upp för en diskussion om ömhetskänslor samt kärlek till den egna personen. Hur vi utövar våld på oss själva genom att tillåta vissa situationer, vilka är formade av sociala, kulturella, politiska och ideologiska normer.

Som sagt var det en kort men intensiv debatt, där flera uttryckte frågor omkring begreppet självvåld, då det för många var ett nytt ämne.