PeaceWorks

Menu

Chefspraktik med möjlighet till anställning

Driv_Utbildning

PeaceWorks lanserar nu en unik möjlighet för dig som vill praktisera och potentiellt arbeta på en intersektionell fredsorganisation. Vi erbjuder en chefspraktik från 24 augusti till 24 november 2016. Praktiken kan komma att övergå till en chefstjänst på PeaceWorks med ett års anställning.

Som chefsassistent kommer du att arbeta nära med kanslichefen i Stockholm. Som praktikant kommer du att få en bred erfarenhet och inblick i hur det dagliga arbetet ser ut i en dynamisk fredsorganisation.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Arbeta strategiskt, praktiskt och operativt med PeaceWorks fem verksamhetsområden; ungas organisering, global rättvisa, antirasism, feminism och ickevåld.
 • Arbeta med PeaceWorks ekonomi (budgetplanering, budgetuppföljning, budgetrapportering)
 • Hjälpa till att skapa en professionell och trivsam miljö för personal och praktikanter
 • Hålla i utbildningar kopplade till de fem verksamhetsområdena
 • Regelbundet informera styrelsen om den löpande verksamheten
 • Vara delaktig i PeaceWorks bidragsarbete (genomföra förarbeten, faktainsamling, skriva bidragsansökning samt rapportera beviljade bidrag)
 •  Säkerställa avtalsefterlevnad av projektbidrag
 • Löpande följa upp mål och stötta aktiviteter kopplat till personal och organisationens verksamhetsområden
 • Sälja in föreläsningar och utbildningar, samt inleda samarbeten såsom företagssamarbeten, skolsamarbeten och kommunsamarbeten
 • Hjälpa till att öka PeaceWorks medlemsbas
 • Hjälpa till att planera kompetensutveckling på kansliet
 • Vara behjälplig i rekryteringar till kansliet, både anställda och praktikanter
 • Systematiskt verka för och skapa rutiner för en bra arbetsmiljö (samarbete med ev. skyddsombud, säkerhetsfrågor, konflikt och krishantering, rehabilitering, fackliga frågor)

Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och egna initiativ. Att vara strukturerad, bra på att planera samt ha en förmåga att hålla många bollar i luften är ett krav. Det är en fördel om du trivs med socialt såväl som administrativt arbete.

När, var och hur länge?

Praktiken är på heltid i tre månader från 24 augusti 2016 till 24 november 2016 med chans till förlängning i form av en chefsanställning. Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli vid Slussen i Stockholm. Här arbetar vanligen 6 anställda och 4 praktikanter. Lokala och internationella resor kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Krav och önskemål

Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Du bör vara försäkrad privat.

Ansökan och viktig information kring rekryteringen

Skicka CV och personligt brev till sofia.gadelii@peaceworks.se och rekrytering@peaceworks.se. Ange ”praktik chefsassistent ht-16” i ämnesraden och på ansökan. Ansökningar behandlas löpande. Sista ansökningsdag 14 augusti 2016.

Obligatorisk rekryteringseftermiddag sker i Stockholm den 18 augusti 2016 mellan 16.00 -19.00. Observera att det är kort tid mellan rekryteringseftermiddagen och befattningens startdatum som är den 24 augusti 2016.