PeaceWorks

Menu

Kan Nobels fredspris bidra till den vändning som behövs i Colombia?

Fredsavtalet i Colombia som tog fyra år att förhandla fram och som den 2 oktober röstades ned av en knapp majoritet, är inte vilket avtal som helst. Det är ett avtal som andas framtid. Det är ett avtal som fokuserar på fredsbyggande och inte endast på eldupphör. Just därför tog avtalet hänsyn till våldets alla dimensioner med siktet riktat mot dess ekonomiska, patriarkala och rasistiska rötter där ett aktivt deltagande av alla inblandade parter ingick, inklusive konfliktens offer. Mot denna bakgrund är nyheten om vinnaren av årets Nobels fredspris, Colombias president Juan Manuel Santos, inte överraskande.

Vi förstår att priset inte tilldelats det colombianska folket, konfliktens offer eller det colombianska civilsamhället, med andra ord, de människor som allra mest förtjänar det. Nobels fredspris har aldrig haft det som kriterium eller mål. Men att priset tilldelats enbart Santos, utan att inkludera Timochenko, gerillans ledare, kan ifrågasättas. Båda två är huvudaktörer i såväl konflikten som fredsprocessen.

Trots ovanstående är nu den stora frågan: kan tilldelandet av Nobels fredspris till Santos bidra till den plötsliga och brådskande vändning som behövs i landet?

Detta utifrån-pris och det erkännande av Colombias fredsprocess som det innebär tillsammans med de interna processer av civil mobilisering där unga antagit en huvudroll, kan innebär en nödvändig press för att lyckas rädda fredsprocessen.

Från PeaceWorks håll tror vi emellertid, bortom fredspriset, att det som framförallt håller fredshoppet vid liv i Colombia just nu är de civila mobiliseringar och initiativ för fred som på bara några dagar lyckats tillkalla tiotusentals personer i en kraftsamling inom, över och förbi landets geografiska gränser. Till krafterna bakom dessa processer vill vi idag rikta all vår uppmärksamhet. Om det är något som kommer lyckas skapa en hållbar och långsiktig fred i Colombia så är det dessa.

Vill du engagera dig för fred i Colombia? Hör av dig till oss så berättar vi hur vi kan hjälpa till.