PeaceWorks

Menu

Ansök till vår träningskurs i internationell solidaritet!

Jobbar du med unga och är intresserad av internationell solidaritet?

Ansök till vår kreativa träningskurs i internationell solidaritet! Kursen består av två kurstillfällen i Sverige och Frankrike med deltagare från nio olika länder. För att delta på kursen krävs att du arbetar med unga och att du är minst 18 år gammal.

Kursen syftar till att:

  • öka kunskapen kring solidaritet och intersektionalitet
  • generera en kreativ verktygslåda för att arbeta med social förändring bland ungdomar
  • skapa ett internationellt solidaritets-nätverk bland ungdomsarbetare

Stort fokus kommer läggas på en interaktiv lärandeprocess, där vi utforskar globala och lokala maktstrukturer genom kreativa teater-metoder och utbyte av personliga erfarenheter.

Läs mer om kursen här och ansök genom detta formulär senast den 31a juli.

Vi ser fram emot din ansökan!