PeaceWorks

Menu

Ansökan är nu stängd till vår träningskurs i internationell solidaritet.

Ansökan till vår kreativa träningskurs i internationell solidaritet är nu stängd.

Kursen syftar till att:

  • öka kunskapen kring solidaritet och intersektionalitet
  • generera en kreativ verktygslåda för att arbeta med social förändring bland ungdomar
  • skapa ett internationellt solidaritets-nätverk bland ungdomsarbetare

Stort fokus kommer läggas på en interaktiv lärandeprocess, där vi utforskar globala och lokala maktstrukturer genom kreativa teater-metoder och utbyte av personliga erfarenheter.

För att hålla dig uppdaterad om kommande kurser och projekt: bli medlem i PeaceWorks och följ oss i sociala medier!