PeaceWorks

Menu

Bli solidaritetsvolontär i Rumänien!

PeaceWorks samarbetsorganisation A.C.T.O.R i Rumänen söker en solidaritetsvolontär till ett spännande, socialt projekt som syftar till att skapa kreativa och utvecklande aktiviteter och möjligheter för barn och unga i Bukarest.

När? 1 september 2019 – 30 april 2020 ( totalt 8 månader). En förberedelsekurs kommer att ske i Sverige på PeaceWorks.

Vad är en Solidaritetsvolontär? European Solidarity Corps (Europeiska solidaritetskåren), eller kort och gott ESC, är ett kostnadsfritt volontärprogram som riktar sig till unga mellan 18 och 30. I programmet ingår resor, mat, uppehälle, fickpengar osv.

Europeiska solidaritetskårens deltagare värnar om värderingar som solidaritet, respekt för mänskliga rättigheter och tror på att främja ett rättvist och jämlikt samhälle som präglas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet. Syftet med Europeiska solidaritetskåren är att skapa möjligheter för unga att få erfarenheter utomlands och att främja möten mellan unga inom Europa. Som ESC-volontär får du både arbetserfarenhet och möjlighet att utveckla dina sociala och kommunikativa kompetenser.

Vilka är A.C.T.O.R ? Actor är en civilsamhällesorganisation som genom konst, teater och olika hantverk skapa kreativa möjligheter för barn och unga. De har skapat projektet SOLID AIR där 20 volontärer från hela Europa ska arbeta tillsammans under 8 månader. A.C.T.O.R fixar boende i ett med andra volontärer gemensamt hus.

PROJEKTBESKRIVNING

I början av projektperioden kommer du att få en introduktionskurs hos A.C.T.O.R som bl a innebär:

  • Språkkurs i Rumänska
  • Grundläggande praktiska kunskaper i t ex sociokulturell animation och teater, psyko-pedagogiska metoder, filmskapande, ballongmodellering, origami, marionett/skuggteater, ansiktsmålning, forumteater med mera.

AKTIVITETER

• utforma och leda enskilda interkulturella workshops (inom icke-formell utbildning) för barn i skolor (grundnivå) och daghem;

• utforma och leda kreativa workshops för barn och ungdomar på sjukhus och sociala centra i Bukarest och på landsbygden;

• tillsammans med andra skapa forumteater med ungdomar.

• Utforma och genomföra insamlingar för barn och ungdomar som kommer från missgynnade förhållanden. Organisera julfonden för barn på sjukhus och sociala centra (leksaksamling).

• utforma och utföra konstnärliga sociala evenemang för barn.

• Jobba med projektets och organisationens kommunikation och synlighet (skriva artiklar, hantera projektets Facebook-sida mm).

• möjlighet att jobba med strategier för fundraising

Vem kan delta?

A.C.T.O.R söker någon som är:

mellan 18-30 år

motiverad att leva och arbeta i en stor och utmanande europeisk huvudstad

mycket motiverad och ha stort intresse för att arbeta med ungdomar och barn på sjukhus och sociala centra,

motiverad att arbeta med barn i skolor (grundskolor och daghem)

intresse för någon form av konst (kök, musik, dans, teater, konst, konst och hantverk, etc …)

intresse för marknadsföring genom social media, fundraising, pedagogik, psykologi och utbildning

flexibel, har god anpassningsförmåga, är positiv och har entusiasm

Är du intresserad?

1: Fyll i detta Google-ansökningsformulär: https://forms.gle/UiBACYfAzURaTbko9

2: Skicka ditt CV och Personliga brev (där du motiverar varför du vill delta i projektet) till:  actor_romania@yahoo.com och ioana_francisco@yahoo.com med titeln: “SOLID A.I.R. – (Ditt Namn) – (Land) “. I mailet ska du även skriva att PeaceWorks Sweden är din sändande organisation.

Sista ansökningsdag är den 15 maj! Men vi tar emot ansökningar löpande så skicka din ansökan så fort som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta kajsa.peaceworks@gmail.com eller ringa till 0707 529663. För detaljer kring projektet och organisationen i Rumänien kolla in: https://actorromania.wordpress.com/2019/03/27/solid-air-call-for-volunteers/