PeaceWorks

Menu

”Colombia är värt att kämpa för”

“Att det var möjligt att göra radio, att det inte bara var något som de stora bolagen kunde göra… Känslan av att vi kan göra detta!… det var stort”. Julian och Ajax är båda 22 år gamla och driver sedan ett och ett halvt år tillbaka ungdomsradion TeusaRadio i stadsdelen Teusaquillo i Bogotá. Ett och ett halvt år efter deras första sändningar har projektet inte bara skapat ett viktigt utrymme för unga, utan även blivit deras sätt att jobba för ett Colombia i fred.

julianistudion
Julian i radiostudion

“Vi lärde känna varandra på universitetet, Julian fick för sig att jag var flitig och hakade på mig för att plugga” skrattar Ajax och Julian fyller i “Men vi var också båda intresserade av politik och samhället, vi kunde diskutera saker i timmar”.

Ur just dessa samtal föddes idén att de hade borde få utrymme att lyssnas på av fler. Killarna hade sedan länge en kärlek för radion; “Man lyssnade alltid på nyheterna, debatter, musik. Radion stod alltid på när man var hemma, det var liksom vårt naturliga format.”

Tillsammans med några vänner började de sända nätradio hemifrån en kväll i veckan. Programmet hette La matraca (skrammel-instrumetet) och bestod av samtal kring aktuella ämnen, musik och lite vad som föll dem in.

“Det var svårt i början, inte bara det tekniska och den kassa uppkopplingen, utan även att koordinera deltagare och hitta ämnen att fylla programmet med. Ibland hann vi inte planera och fick improvisera istället, men gillar man att babbla så är det ju inga problem” säger Ajax och ler.

Att göra något större

Efter en tid bestämde de sig för att gå vidare med radion. Att göra något större.

“Mycket hade hänt sen vi började, det var egentligen bara jag och Ajax som var kvar i projektet, men nya samarbeten hade gett oss nya färdigheter och stärkt vår motivation. Vi ville starta upp vår egen radiostation.”

2014 ansökte de till PeaceWorks projekt Jovenes creando un mundo mejor och vann ett bidrag på drygt 8000 sek.

“För pengarna köpte vi dator, konsol, mikrofoner, inspelare och en hemsida, och kunde starta upp TeusaRadio.”

ajaxistudion
Ajax i radiostudion

Radiostationen är liten, och ryms i ett litet skjul som ligger längst inne i en föreningslokal. På ungefär sex kvadratmeter trängs stolar, bord, mikrofoner och en massa annan utrustning. Väggarna är täckta med äggförpackningar, en billig form av ljudisolering, och lokalen blir väldigt kvav under de långa sängningarna. Ändå är det full fart nästan varje dag med de totalt elva olika program som säljs.

“När vi startade upp spreds ryktet om den radion snabbt och folk började höra av sig med idéer och fråga om de kunde få vara med och sända. Eftersom vi hade studierna och inte fyllde upp veckan med program så var de olika förslagen väldigt välkomna.” säger Julian.

Bland program som sänds finns feministstudion Entretejidas, lokalpolitiska programmet Teusaquillo somos todos samt PeaceWorks program Pod sin censura där ungdomar diskuterar tabubelagda ämnen kring sex och relationer.

Radion skapar tillhörighet

“Att alla har möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnade på är fundamentalt för att kunna skapa ett fredligt samhälle”, berättar Ajax och fortsätter.

“TeusaRadio har program som är väldigt olika varandra när det gäller världsåskådning. I våra program speglar vi olika verkligheter och perspektiv och det är ju något positivt. Vi ser att vår radio har en viktig funktion som är kopplad till de konflikter landet lider av. Man måste kunna samexistera fredligt i ett utrymme fast man är olika.”

Julian berättar att de genom arbetet med radion har känt sig mer och mer sammanlänkade med samhället omkring dem, något de inte är ensamma om. “Att folk tar sig från utkanten av staden för att sända ett program utan att det finns några pengar i det säger något om deras engagemang. Man identifierar sig med något, man är villig att göra uppoffringar för något som man ser som sitt eget.”

teusaradiograbbarna
stolta grundare till TeusaRadio

“Det är nog en stor del av problemet…” bryter Ajax in: “… man har misslyckats med att skapa en nationell identitet, och många unga människor har svårt att identifiera sig med samhället, de ger upp och riktar blickarna utomlands. De tror inte att ett fredligt Colombia är möjligt, därför ger de sig av.”

“Det pratas om att vi är fredens generation, eftersom våra föräldrar och farföräldrar alla växte upp under konflikten. Trots att fredsförhandlingarna är igång är vi kritiska. Vårt samhälle har många problem, många nivåer av konflikt, något ett avtal mellan regeringen och gerillorna inte kan lösa. Freden måste byggas på alla plan. Om vi är fredens generation är det för att vi själva aktivt bidrar till freden, inte för att vi föds in i den! Colombia är värt att kämpa för.”