PeaceWorks

Menu

Engagera dig för fredsprocessen i Colombia – gå med i PeaceWorks unga Colombiagrupp!

Just nu söker PeaceWorks 8 fredsinspiratörer som vill bli medlemmar och engagera sig i vår unga Colombiagrupp. Har du koll på fredsprocessen i Colombia och vill sprida information lokalt om vad konfliktens bakgrund samt dagsläge? Har du koll på Agenda 2030? Då är detta något för dig!

PeaceWorks Sweden – Vilka är vi?
PeaceWorks är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering, lokalt såväl som globalt. Vår definition av fred är bred och innefattar mer än avsaknaden av väpnad konflikt. Genom utbildningar, projekt, och internationella samarbeten arbetar vi med att synliggöra och utmana maktförhållanden och våldsuttryck som motverkar ett fredligt samhälle. Våra fokusområden är därför antirasism, feminism, global rättvisa, ungas organisering och ickevåld.

Världens Koll
PeaceWorks driver just nu ett projekt inom temaområdet global rättvisa som heter Världens Koll med fokus på fredsprocessen i Colombia kopplat till Agenda 2030. Projektet fokuserar specifikt på 5 av de 17 målen i Agenda 2030;
– mål 16: fredliga och inkluderande samhällen
– mål 5: uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt
– mål 10: minska ojämlikheten mellan och inom länder
– mål 12: säkerställa hållbara konsumtions och produktionsmönster
– mål 17: stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Tanken med Världens koll är att stärka ett ungt engagement, öka kunskap om globala frågor, och bredda deltagandet hos unga i Sverige som vill involvera sig för en rättvis och jämlik värld. Genom ett samarbete mellan unga fredsaktörer i Colombia och Sverige jobbar vi aktivt med att stärka ungas roll som aktiva samhällsmedborgare. Projektet syftar till att utbilda unga och sprida information om hur fredsprocesser kan gå till, samt hur bakomliggande sociala konflikter kan vara grunden för väpnade konflikter. Som en del av PeaceWorks unga colombiagrupp är du med och för projektet framåt.

Vad innebär det att vara med i unga Colombiagruppen?
Vi använder oss av en ung till ung-metod. Information från unga fredaktörer i Colombia sprids i sin tur av unga fredsaktörer i Sverige på flera olika sätt. Gruppen utgör en plattform och verktyg för unga som vill driva frågor kopplade till fredsprocessen i Colombia.  Som medlem i gruppen ingår en utbildning i globala rättvisa samt möjligheten att ta del av PeaceWorks andra utbildningar som exempelvis DRIV, helt kostnadsfritt.

Som engagerad i unga Colombiagruppen finns det olika “ansvarsområden” du kan ägna dig åt. Vad du gör beror lite på vad du tycker är intressant och vad du känner att du är bra på. Deltagandet är meriterande inför framtiden och handlar främst handlar om följande aktiviteter;
– åka runt och hålla workshops i gymnasieskolor inom vårt redan existerande utbildningsmaterial Världens Koll (arvodering utgår)
– skriva debattartiklar inom olika teman gällande situationen i Colombia
– planera och delta i aktiviteter för informationsspridning

Medlemmarna i unga Colombiagruppen planerar själva, med hjälp av projektledaren för Världens Koll, hur aktiviteterna ska utformas och vem som gör vad. Låter detta som något för dig? Kontakta oss för att veta mer om projektet och hur du går tillväga för att gå med i unga colombiagruppen.

Vid intresse kontakta:

Nasma Salim
Projektledare, Världens Koll
nasma.salim@peaceworks.se
0707 529 660