PeaceWorks

Menu

Fred och försoning inom räckhåll?

Colombia_paz-(5)_WEBB

Ett viktigt steg närmare ett fredsavtal i Colombia har tagits. Vad som är Latinamerikas mest långvariga krig kan vara på väg att lämna plats för en fredligare verklighet.

Efter närmare 70 år av politiskt våld och 50 år av väpnad konflikt i Colombia går spåren av konflikten långt in i folksjälen. Mer än hälften av befolkningen har inte fått uppleva ett annat Colombia. Men så plötsligt händer det något som får hoppet om en ny era att tändas: genombrottet under fredsförhandlingarna mellan regeringen och FARC-gerillan i onsdags, den 23 september.

Fredsförhandlingarna, som inte förflutit utan misstro och tvekan, har pågått i tre år, de senaste två åren på Havanna under uppsyn av Raúl Castro. Det historiska genombrottet skedde i och med undertecknandet av en av de punkter som legat högst upp på dagordningen och som ansetts vara den känsligaste och svåraste, nämligen punkten gällande offrens upprättelse, övergångsrättvisa och vad som ska hända med konfliktens kombattanter vid en fredsöverenskommelse.

Omfattningen av konfliktens våld är svår att greppa. Övergrepp har utan tvekan begåtts av båda parter. Med miljontals interna flyktingar, hundratusentals döda och 45 000 försvunna tillsammans med systematiska tvångsrekryteringar, sexuella övergrepp, förföljelser och mord på oppositionella, är frågan om skuld och ansvar minst sagt komplex. Det gör frågan om det juridiska ansvaret och straff så svår; ingen part vill se sina egna straffade vid ett eventuellt fredsavtal.

President Santos och Farcs högsta representant Timochenko skakade dock på onsdagen den 23 oktober hand och bekräftade att ett av de största hindren nu är undanröjt i vad som beskrev som ett steg mot ”fred utan straffrihet”. Pressrummet fylldes av applåder. Inte sedan misslyckade förhandlingstillfällen år 2002 har en colombiansk president och FARC-gerillans ledare öga mot öga skakat hand.

Enligt den tidsplan som presenterades i samband med de senaste förhandlingarna ska ett färdigt fredsavtal undertecknas den 23 mars 2016. Därefter väntar en folkomröstning i landet om fredsavtalet. Säger folket då ja börjar en ny tid i colombiansk historia.

Men att skriva under ett avtal är inte samma sak som att nå fred och inte heller är avsaknad av vapen lika med fred. Våldet i Colombia kommer inte försvinna över en natt. Det finns enorma klasskillnader i landet och ett strukturellt våld som inte kan lösas genom några underskrifter. En djupare fredskultur måste byggas och försoning ställas i centrum. Men hoppet som genombrottet i fredsförhandlingarna innebär gör att vi just nu kan prata om historiska dagar i Colombia.

¡Que viva la paz!

PeaceWorks jobbar på plats i Colombia för att öka ungdomars deltagande i skapandet av en fredskultur. Just unga är särskilt utsatta och sårbara inför det våld som finns.

Vad kan du göra?

Vill du arbeta aktivt med fredsarbete i Colombia? Söka till en av våra 6 st. SIDA-finansierade praktikplatser där du får chansen att jobba på en av organisationerna som berör mänskliga rättigheter, genusfrågor och ickevåld i Colombia? Skicka din ansökan på spanska eller engelska med CV och motivationsbrev till rekrytering@peaceworks.se och peaceworksrekryterar@gmail.com senast den 8 oktober.

Vill du driva ett projekt tillsammans med aktiva colombianska ungdomar för en hållbar fred? Kontakta vår föreningssamordnare: emelie.petersson@peaceworks.se så berättar vi mer!