PeaceWorks

Menu

Gör praktik som programassistent i vår!

Programassistent

Under vårterminen 2016 tar PeaceWorks emot en praktikant som huvudsakligen arbetar inom programverksamheten. Praktiken är på heltid under 20 veckor (11 januari – 10 juni).

Som programpraktikant har du en bred praktikplats. Tillsammans med din handledare arbetar du med tre program; EVS – ett volontärprogram inom Europa som går ut på att PeaceWorks både tar emot ca 6 internationella volontärer varje år samt skickar iväg ca 10 svenska volontärer till olika europeiska partners, Praktikantprogrammet – PeaceWorks har för närvarande 12 praktikanter utplacerade hos tre samarbetsorganisationer i Colombia, och Världens Koll – ett utbildningsprogram i Sverige som berör globala maktstrukturer, ungas syn på demokrati och deltagande.

Exempel på arbetsuppgifter

  • hjälpa till med administrativa sysslor inom programmens område
  • stötta inspiratörer (utbildare) inom globala maktstrukturer
  • stötta europeiska volontärer som kommit till Sverige
  • skriva ansökningar för internationella samarbeten
  • hjälpa till med rapporteringar
  • hitta nya ekologiska och sociala projekt som vill ta emot europeiska volontärer
  • vara med och hålla i utbildningar inom globala maktstrukturer etc.
  • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål tillkommer också.

Tillsammans med din handledare gör ni upp en plan om vilka områden du vill involvera dig mest inom. Det är viktigt att du gillar att ha många bollar i luften och att du vågar prata inför folk, ha kontakt med volontärer, informatörer och samarbetsprojekt.

Krav och önskemål

Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling. Du ska även vara försäkrad privat.

När, var och hur länge?

Praktiken är på heltid och pågår 11 januari – 10 juni 2016. Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli i Stockholm. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Alla praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Du som praktikant kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö! Praktiken kräver att en trivs i en flexibel miljö och arbetsroll, att en tycker om att ta ansvar, är duktig på att planera och att en trivs med socialt såväl som administrativt arbete.

Ansökan

Skicka CV och personligt brev till elias.efvergren@peaceworks.se senast 10 december. Ange ”Praktik programverksamheten Stockholm” i ämnesraden och på din ansökan. Vi ser fram emot din ansökan!