PeaceWorks

Menu

¡Hágale! i Colombia

gruppbild_hagale

Under helgen 17-18 oktober anordnade vi återigen utbildningen ¡Hágale!, denna gång ledd av Anja och Maria. Kursen hölls i våra egna lokaler och samlade 15 ungdomar i åldrarna 16 – 29 år, en bred grupp unga, både vad gäller bakgrund och erfarenheter.

Som väntat startade dagen, om än lite senare än enligt schemat, med en försiktighet hos deltagarna, men efter första övningen var blygsamheten som bortblåst och diskussionerna i full gång. Det är just dessa diskussioner som kom att spegla hela helgen. Tack vare den breda variationen hos deltagarna skapades en känsla av öppenhet och frihet i samtalen som hela tiden vara närvarande. Under första dagen är det många teman som skall diskuteras – fredskonstruktion, normkritik, ickevåld, grupprocesser, ledarroller och hur man startar en ideell förening. Som tur är består dagen också av många energihöjare vilka alltid leder till många skratt, där övningen KAOS är en favorit. KAOS beskriver fyra olika sätt att bemöta våldsuttryck genom ickevåldsmetoder, där deltagarna genom teater får applicera en eller flera av metoderna på en vardagssituation. Tre av fyra utspelade sig på “el transmilenio” (Bogotás metro/stombussar). Det var också denna första dag som den största, och väldigt intressanta, diskussionen kom upp angående definitionen av fred. Vad innebär fred? Med tanke på den konflikt Colombia lever i sen över femtio år tillbaka är det inte konstigt att det är ett ämne som väcker starka reaktioner. En av deltagarna förklarade att det är ett komplicerat ämne då det är ett tema vi alla kan relatera till. Just eftersom det ligger så nära kan det vara svårt att teoretisera kring.

Detta var också första kursen vi arrangerade som vegansk organisation, vilket innebar vegansk lunch till alla. Till en början skymtades det några oroade miner, men när maten väl kom försvann dessa miner och det gav tillfälle att berätta om beslutet och på så vis relatera det till ett av kursens teman – ickevåld.*

Andra dagen var det dags för att projektplanering, dagen som brukar vara allas favorit, och även så denna gång. Det blev till slut tre olika grupper som kom att planera projekt ihop; ett med målet att stärka ungdomar genom ökad medvetenhet om deras egna färdigheter, ett annat ville öka kunskap och tillhandahålla verktyg för unga att bygga livsplaner, och det tredje ville minska användningen av direkt och kulturellt våld hos ungdomar. Ett av projekten har redan ansökt om projektbidrag hos PeaceWorks mikrofonder.

Sammanfattningsvis är vi väldigt nöjda med kursen och resultatet, en helg kantad av lärorika debatter, gemenskap, skratt, kaffe, lite felsägningar men framförallt en helg fylld av inspiration!

*Beslutet att bli vegan är baserat på principen ickevåld, genom detta vill vill undvika direkt våld såsom avlivande och lidande hos djur, våld på miljön med tanke på de utsläpp kött och laktosindustrin avger (mer än all trafik i världen tillsammans) samt det strukturella våld som dessa stora industrier är en del utav. Om du vill veta mer, fråga oss gärna!

hagale