PeaceWorks

Menu

¡Hágale!

Hagale4

I slutet av augusti anordnade vi kursen ¡Hágale!, en version av konceptet Driv. uppdaterad till den Colombianska kontexten, strax utanför huvudstaden Bogotá.

Från PeaceWorks kontor skickades två kursledare samt två assistenter (de svenska praktikanterna på kontoret) för att under två dagar undervisa, diskutera och informera om våra huvudteman – fred, ickevåld, maktstrukturer och normkritik – samt hur man startar en förening och genomför projekt. Ungdomarna, 19 stycken i åldrarna 11-17 var utvalda av organisationen Fundación Pies Descalzos baserat på deras ledarroll i skolan eller/och som belöning för bra arbete i skolan.

Det var två intensiva och lärorika dagar fylld med information, workshops och diskussioner. Det märktes tydligt att ungdomarna var ivriga att lära sig och fann kursen intressant genom hur snabbt de snappade informationen, deras uttänka frågor och inte minst genom deras reflektionerna om dagen som sades på kvällen runt lägerelden.

Vad som mest stod ut under kursen var den första diskussionen som uppstod efter en övning där man i grupp skulle välja ut de 15 viktigaste artiklarna bland de mänskliga rättigheterna. Trots olika åsikter respekterade man varandras vilket öppnade upp och skapade en tillåtande miljö för uttryck och utbyte av tankar, något som sedan genomsyrade hela kursen.

Hagale2

Utifrån ungdomarnas egna erfarenheter om vilka problem de ser i sin närhet lärde de sig genom pedagogiken “Learning-by-doing” hur man gör om man vill starta en förening samt genomföra projekt – att gå från idé till en färdig projektplan. Flera utav projektens och organisationernas syfte berörde problemen som finns på grund av avsaknaden av kommunikation och förståelse mellan elever liksom mellan elever och vuxna. Andra situationer som de vill förändra och förbättra i sin närhet var att hjälpa familjer i nöd som fördrivits bort från sitt hem samt att förebygga drogkonsumtionen hos unga. Dessa mål skulle bl.a. uppnås genom samtal, föredrag, workshops, konst och utflykter.

Det var otroligt inspirerande att få följa med i ungdomarnas tankebanor och diskussioner om vilka förändringar de vill se i sin närhet och hur de skall nå dit.

Som avslutning på inlägget delar jag med mig utav ett citat från en av deltagarna: “Aprendi que nosotros mismo podemos crear un mundo mejor” (Jag lärde mig att vi själva kan skapa en bättre värld)

Fundación Pies Descalzos (barfota fötter), startat utav artisten Shakira 1997, arbetar för ett mer rättvist och inkluderande Colombia där barn och ungdomar skall ha större/fler möjligheter.