PeaceWorks

Menu

Juana ger sin syn på demokrati

Möt Juana som jobbar i teatergruppen “Cotopaxi” och engagerar sig i organisationen Amauta Colectivo Juvenil i Colombia.

Kort info om organisationen Amauta Colectivo Juvenil
Det som började med ett musikintresse för ungdomarna José och Jonathan i stadsdelen Ciudad Bolívar ledde till uppstartandet av en ny ungdomsgård där områdets ungdomar hade chans att lära sig spela musik och starta egna band. När de sedan stötte på lokalt motstånd och var tvungna att stänga ner verksamheten blossade deras politiska engagemang upp. Tillsammans med andra lokala organisationer, konstkollektiv, grannar, scouter, barn och ungdomar engagerar sig idag ungdomskollektivet Amauta för att bygga upp sin stadsdel. En stadsdel vars närhet till kolgruvor fått sitt vatten förorenat och floder uttorkade. Genom deras miljöskola vill de sammanföra områdets invånare för att hjälpas åt att återuppbygga sitt område med bland annat urbana stadsodlingar samt till att kollektivt och kritiskt börja reflektera över de socio-miljömässiga relationerna.