PeaceWorks

Menu

Kallelse till årsmöte 2018!

Nu bjuder vi in dig som medlem till förbundsorganisationens årsmöte. PeaceWorks Sweden är en medlemsstyrd organisation och alla medlemmar har rätt till inflytande och möjlighet att besluta om PeaceWorks utveckling och framtid under årsmötet. Årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande organ. Ditt deltagande är därför väldigt viktigt!

Inför och under årsmötet kan du som medlem påverka på flera olika sätt, som medlem kan du skriva motioner till årsmötet, delta i både påverkanstorg och även delta aktivt under årsmötesförhandlingarna.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet dvs. den nionde februari. Maila dem till styrelsen@peaceworks.se och till hjälp finns vår motionsskola!

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas att tillgå två veckor innan årsmötet via hemsidan.

En viss reseersättning för de som behöver resa till årsmötet från annan ort kan utbetalas, och för er som inte har möjlighet att delta fysiskt kan ni delta via teknisk lösning.

Praktisk information gällande årsmötet

När? Lördagen den 3 mars 2018 12.30-20.00

Var? The Park, Hälsingegatan 49, Närmaste busshållsplats Vanadisplan, närmaste tunnebana och pendeltågstation Stockholm Odenplan

Hur? Anmälan senast 24 februari 2018

Frågor? Alla frågor kan ställas styrelsen@peaceworks.se

Schema för dagen

12.30-13.00: Registrering

13:00-13.30: Inledning och presentation av dagen

13:30-15.30: Årsmötesförhandlingarna inleds

15:30-16.00: Rast och påverkanstorg

16.00-18.00: Årsmötesförhandlingarna fortlöper

18:00-20:00: Middagsbjudning

Välkomna!

Dokument till årsmötet:

  1. Dagordning årsmöte 2018
  2. Proposition 1, 2 och 3
  3. Nomineringar 2018
  4. Brev från revisor

Anmäl dig nedan:

Fält markerade med * är obligatoriska