PeaceWorks

Menu

Makt och genus – blogginlägg!

Jag har i det här inlägget tänkt prata lite om skillnaden mellan kön och genus. Kön är den biologiska skillnaden som finns mellan tjejer och killar. Det är dock viktigt att komma ihåg att kön inte är fullt så enkelt som det låter först eftersom det finns personer som inte går att könsbestämma som man eller kvinna. Genus å andra sidan är det som är socialt och kulturellt konstruerat. Det är till exempel samhällets förväntningar på hur män respektive kvinnor ska bete sig och vad respektive kön ska göra. Detta är egenskaper som förändrats över tid och som också skiljer sig åt mellan olika delar av världen. Det är dock inte helt enkelt att säga vart gränsen går mellan kön och genus.

Det här är ett område som skulle kunna diskuteras i all oändlighet vilket har gjort att jag valt att nu skriva om makt vilket fortfarande är ett brett ämne men något smalare i alla fall. Makten i det offentliga rummet är något som oftast tilldelas män både idag och historiskt även om vi sakta går mot att maktfördelningen i det offentliga rummet blir mer jämställd. Män har historiskt sett tagit sig makten genom att vara fysiskt starkare vilket är biologiskt även om det självklart finns undantag så är män för det mesta starkare än kvinnor. I dagens Sverige krävs det dock sällan fysisk styrka för att klara av till exempel en chefsposition. Det handlar snare om att ha rätt kompetens. Varför finns då den här skillnaden? Förmodligen är det just på grund av dom föreställningarna som vi har om kön. Kanske för att kvinnor i Sverige fortfarande tar huvudansvaret för hemmet och jobbar mindre medan mannen ofta står för att ha den högre inkomsten och arbetar mer. Det ser faktiskt ut på det sättet i många heterosexuella hushåll även om Sverige är ett ganska jämställt land. Kanske för att det redan är män som sitter på dom ledande positionerna och att dom gärna anställer andra män. Kanske för att kvinnorna tycker att män är mer kompetenta än dom själva att utföra den här typen av arbete. Jag har haft kvinnliga kompisar som sagt att dom tycker det. Jag har ingen vetenskaplig grund för det men jag tror inte att dom som sagt på det sättet är unika utan jag tror att det finns fler både kvinnor och män som anser att män är mer kompetenta att utföra den här typen av arbetsuppgifter. Du som läser det här kan säkert komma ännu fler anledningar till varför män har mer formell makt än kvinnor. För jag har bara berört den formella makten. Sen finns det mycket, mycket mer informella maktsystem som också skulle kunna diskuteras men då skulle det här blogginlägget bli hur långt som helst.

Att bli medveten om att den formella makten är snedfördelad mellan könen tror jag är ett första steg i att kunna förändra det. Att sen faktiskt kunna förändra könsfördelningen på chefspositioner är betydligt svårare men jag tycker i alla fall att vi måste försöka eftersom det hämmar så många människor att vi är fastlåsta i olika könsroller. Det hämmar pappan som inte alls är intresserad av att spendera sena kvällar på jobbet utan vill hem och kunna laga och äta en familjemiddag med sin familj. Det hämmar den unga kvinnan som vill göra karriär men som ingen vågar satsa på eftersom dom tror att hon snart kommer skaffa barn och sen vara föräldraledig. Jag tror inte att det här är ett problem som bara påverkar individen utan jag tror att det här också påverkar hela samhället eftersom så många kompetenta kandidater sorteras bort bara på grund av vilket kön dom har.

/ Amanda Nederman

___
Amanda Nedermans text tillhör Under det blå täcket-bloggen! Bloggen finns som en plattform för er att prata om, ifrågasätta och granska hur maskulinitetsnormer påverkar samhället och individen.

Vill du också skriva och blogga om maskulinitetsnormer? Hör av dig till farid.zareie@peaceworks.se!