PeaceWorks

Menu

Vi fortsätter att växa!

jovenhuila

Vi har nu funnits som registrerad organisation i Colombia i mer än ett år (fast med närvaro sedan 2012). Fram tills nu har vi framförallt arbetat i Bogotá, men tiden har kommit då vi växer och numera arbetar vi även i andra delstater.

Under 2015 har vi framförallt haft samarbeten i södra Colombia, i delstaten Huila, med vår systerorganisation Corporación Casa de la Memoria Quipu Huasi. Ett av dessa samarbeten var gällande ett ungdomsforum, där det under en helg samlades över 130 ungdomar från olika kommuner i delstaten Huila, med motivet att skapa en ny agenda för ungdomar i delstaten. Inbjudna av Casa de la Memoria tillsammans med Universitetet SurColombiana och Agenda Social Regional var vi på plats både som arrangörer och deltagare på forumet “Primer encuentro de Agenda Joven Huila” (Första mötet för ungdomsagendan i Huila)

Det kan tyckas självklart att huvudaktörerna i bildandet av en ungdomsagenda är just ungdomar själva, men verkligheten ser annorlunda ut. Colombias befolkning består nästan till hälften av just ungdomar (14-28 år) men de har begränsade möjligheter. Mer än svårigheter vid organisering handlar det om avsaknaden av inflytande och att få deras röster hörda i politiska beslut. Avsikten med detta forum är ett försök att ändra detta, ett första steg i skapandet av en ungdomsagenda som utgår från ungdomarna själva. Där de själva skall identifiera och dela med sig av de problem de upplever i sin vardag.

Forumet öppnades med tre stycken parallella #elsillon med temana: deltagande, kommunikation och fred, ämnen som förblev en röd tråd under hela helgen. (Mer om dessa kan ni läsa här). Deltagarna blev därefter indelade i fyra olika grupper för att påbörja arbetet i tematiska kommissioner på följande teman:

1.rätten till kommunikation
2. sociala, ekonomiska, miljö och kulturella rättigheter
3. politiska och civila rättigheter
4. organisering.

Motivet med dessa grupper, som de kom att arbeta i resten av helgen, var att identifiera problem och hitta lösningar på dessa för att sedan skapa en handlingsplan. Resultatet av arbetsprocessen presenterades i form av miniteatrar, poesi, målningar, berättelse och andra kreativa uttryck framförda av ungdomarna själva. Problem som lyftes var bland annat rådande förtryck på grund av fattigdom, genus eller/och etnicitet, tonårsgraviditeter, saknaden av kulturutrymmen för ungdomar, miljöförstöring samt rätten till att plugga och jobba. Trots att grupperna hade olika teman fanns de vissa problem som togs upp av några grupper såsom diskrimineringen på grund av kön eller/och sin sexuella läggning, de normer som existerar beroende på vilken grupp samhället kategoriserar in dig i. Även problemet med fattigdom och dess konsekvenser togs upp av samtliga grupper. En av deltagarna sa när han var tvungen att identifiera problem som socio-ekonomiska, miljömässiga eller kulturella, är att inget problem är helt isolerat från de andra, utan många gånger berör de flera områden. Ta till exempel fattigdom, är man fattig har en inte råd med transport till skolan och kan därmed inte gå i skolan, har en ingen utbildning får en inget jobb vilket genererar ännu mer fattigdom och desperata försök till överlevnad, där vi kommer in på kriminalitet och korruption.

Att höra om de lösningar, handlingsplaner, åsikter, diskussioner och framförallt känna deltagarnas vilja till förändring och tro på förändring är imponerande! Vi är säkra på att detta arbete bara var en början på många fortsatta samarbeten med unga i Huila liksom i andra delstater.

JovenHuila3