PeaceWorks

Menu

Sök praktik som informationssamordnare!

Brinner du för kommunikation och vill arbeta för en jämlik värld i fred där unga har inflytande i samhället? 

Vi söker en praktikant som kommer att arbeta både strategiskt och operativt med kommunikationsarbetet inom organisationen med roll som nationell informationssamordnare. Vi söker dig som gärna har erfarenhet av både strategiskt arbete samt av att arbeta med fotoredigering och grafisk design, i Photoshop eller liknande program. Du som praktikant kommer att få en bred erfarenhet och inblick i hur kommunikationsarbetet kan se ut i en ung fredsorganisation. Låter det som något för dig?

Info om PeaceWorks:

PeaceWorks är en medlemsstyrd ungdomsorganisation för fred vars vision är en hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsmedborgare. Vi eftersträvar ett samhälle kännetecknat av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och solidaritet, över och förbi nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. Organisationens mål är att bidra till en stärkt organisering i de civilsamhällen där vi är verksamma, där ungdomars demokratiska inflytande, förmåga till kritisk självreflektion och kännedom om sina rättigheter har ökat. I detta samhälle ska all typ av våld minska. Våra fem fokusområden är:
– antirasism
– feminism
– global rättvisa
– ickevåld
– ungas organisering

Vi har tre kontor; i Malmö, Stockholm och Bogotá. Totalt arbetar 10 personer på PeaceWorks och varje kontor har två-fyra praktikanter per termin.

Vad innebär praktiken:

Praktiken som nationell informationssamordnare kommer antingen vara placerad på PeaceWorks kansli i Stockholm eller i Malmö beroende på de sökande. Praktiken är på heltid och oavlönad. Du som praktikant kommer att få ett stort eget ansvar och få ta stor plats då vi är en liten organisation. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Sköta och uppdatera sociala mediekanaler samt hemsida
  • Skriva redaktionellt innehåll till social medier, hemsida och nyhetsbrev
  • Implementera och utveckla riktlinjer för kommunikationsarbetet
  • Överse det kontinuerliga kommunikationsarbetet samt att aktivitetsplanen följs
  • Producera kommunikationsmaterial i form av reportage, intervjuer, bilder, affischer eller videos
  • Göra en målgruppsanalys för att bättre förstå hur vi bäst kommunicerar med dem vi vill nå
  • Stötta med rutiner och riktlinjer för kommunikation samt kommunikationsworkshops
  • Vara delaktig och delvis ansvarig i planerandet av PeaceWorks årliga fredsturné
  • Vara behjälplig med vanligt förekommande administrativa och praktiska sysslor

När, var och hur länge:

Praktiken är på heltid 9 januari 2017 – 9 juni 2017. Praktiken är förlagd till PeaceWorks i Stockholm eller Malmö. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Krav och önskemål:

Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling. Du måste vara försäkrad privat.

Meriterande kompetens/erfarenheter:

InDesign, Photoshop, sociala medier och WordPress.

Ansökan:

Skicka CV och personligt brev till info@peaceworks.se och rekrytering@peaceworks.se. Ange ”praktik informationssamordnare” i ämnesraden tillsammans med ”VT17”.

Sök omgående, vi går igenom ansökningarna löpande!