PeaceWorks

Menu

Praktik på PeaceWorks i Stockholm, Malmö eller Bogotá

Vill du jobba med global rättvisa, ungas organisering, antirasism och feminism och bli en del av vårt team på PeaceWorks?

Få värdefulla erfarenheter av att göra praktik inom en ideell organisation i höst på något av våra tre kontor i Stockholm, Malmö eller Bogotá!

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle där unga är organiserade och har inflytande. Detta gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, antirasism, stöd till ungas organisering, utbyten och internationella samarbeten. För mer information om detta samt PeaceWorks vision, strategi och principer. 

Praktik Internationell samordnare (2 platser), Stockholm

Som Internationell samordnare hjälper du till att rekrytera och förbereda deltagare till våra olika internationella program och att förmedla utbyten hos våra samarbetsorganisationer runt om i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Arbetet innebär även att hålla kontinuerlig kontakt med våra internationella partners och volontärer runt om i världen samt att hålla i förberedande kurser. Praktiken är på heltid under ca 20 veckor. Nästa ansökningsperiod för praktikplatserna på Stockholms-kansliet sker i början av oktober, för start i januari 2019. 

Exempel på arbetsuppgifter

 • Samordna internationella utbyten och handlägga ansökningar
 • Hålla workshops med teman såsom global rättvisa, feminism, antirasism och ickevåld.
 • Hjälpa till att anordna kurser för våra internationella/europeiska inkommande volontärer
 • Utveckla långsiktiga samarbeten med nationella och internationella partners
 • Utveckla och hjälpa till med vår kommunikation, medlemsrekrytering och sociala medier
 • Planering och genomförande av informationsaktiviteter
 • Förberedelse samt genomförande av PeaceWorks löpande medlemsaktiviteter
 • Skapa egna projekt och initiativ tillsammans med andra praktikanter

Läs mer om praktikplatserna i Stockholm här: http://peaceworks.se/om-peaceworks/lediga-tjanster-och-praktikplatser/praktik-och-ideellt/praktik-pa-peaceworks/

 

Praktik Antirasistiskt projekt ‘Min skola’ (1 plats), Malmö

Vill du arbeta med utbildning, antirasism och antidiskriminering? Projektet Min Skola – ett antirasistiskt verktyg arbetar med att utbilda skolpersonal i frågor rörande rasism och diskriminering för att skapa en tryggare skola för alla. Under 2019 kommer vårt fokus ligga på att hålla i utbildningar på skolor, delta vid olika evenemang och arbeta strategiskt för framtida implementering av projektet. Vi kommer även sprida Min Skola på ett bredare plan och marknadsföra projektet på olika sätt. Praktiken är på heltid under 20 veckor från den 19 augusti 2019 – 20 januari 2020.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Hjälpa till att utföra och marknadsföra events och aktiviteter
 • Vara behjälplig med administrativa sysslor
 • Kontakta samarbetspartners
 • Vara en del av utvecklingsarbetet inom Min Skola

Läs mer om praktikplatsen i Malmö här: http://peaceworks.se/om-peaceworks/lediga-tjanster-och-praktikplatser/praktik-och-ideellt/praktik-i-malmo/  

 

Praktik Medie- och kommunikationsassistent i Colombia (1 plats), Bogotá

PeaceWorks söker nu en praktikant som ska arbeta tillsammans med samordnaren i Colombia för att stödja vårt lokala kommunikationsarbete i Bogotá och Colombia. Du som praktikant kommer att få en bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation. Praktiken är på heltid under 20 veckor från 2 september 2019 – 19 januari 2020

Exempel på arbetsuppgifter

 • Producera kommunikationsmaterial i form av reportage, intervjuer, bilder och videos.
 • Sköta och uppdatera sociala mediekanaler och webbsida.
 • Stötta lokala samordnare med rutiner och riktlinjer för intern kommunikation
 • Stötta utveckling av riktlinjer för lokal kommunikation
 • Stötta utformningen av projektrapporter
 • Utföra analysarbete inför bidragsansökningar
 • Hjälpa till att skriva bidragsansökningar
 • Vara behjälplig med administrativa sysslor

Läs mer om praktikplatsen här: http://peaceworks.se/praktik-peaceworks-colombia/