PeaceWorks

Menu

#soffan – Ungas organisering för hållbar utveckling

soffan 160218 - Ekolibira1 1040x548

Vad är hållbar utveckling för dig? Vad innebär klimat och -vattenavtryck och räcker det att återvinna våra matförpackningar för att skapa en hållbar utveckling? Det var några av de frågor som diskuterades när PeaceWorks anslutna förening Ekolibira mötte medlemmar och intresserade en torsdagkväll i PeaceWorks #soffa.

Ämnet som diskuterades var hållbar utveckling och vår anslutna föreningen Ekolibria gästade Stockholmskontoret för att dela med sig av sina insikter och erfarenheter i en gemensam diskussion med våra medlemmar. Ekolibira består av studenter i Uppsala och arbetar för att skapa intressanta och nytänkande metoder för att diskutera hållbar utveckling. De har  alla själva ett stort  intresse för ämnet och har studerat det på olika sätt. Genom sina egna erfarenheter så kände det ett behov av mer vardaglig diskussion och nya metoder att ta upp ämnet. Därför startade de sin förening som besöker flertalet skolor runt om i Uppsala varje termin för att inspirera fler att vara med och bidra.

De som slog sig ner i vår soffa denna kväll var Danny, Amy och Sachiko. De berättade om sitt engagemang och arbetet i föreningen och hur de ser att det ofta kan vara svårt att veta vad som menas med alla dessa begrepp och teorier som forskare inom området hållbar utveckling slänger sig med. Många av de unga som de möter i sitt arbete känner sig maktlösa. De vet inte vad de ska göra och om det ens spelar någon roll att försöka bry sig.

“Många känner att det är deprimerande att försöka ta tag i dessa frågor, och visst kan vi själva också känna så ibland när det rör sig om en så pass stor global fråga, men vi försöker lyfta det positiva. Vi säger till de elever vi möter att även den minsta delen spelar roll och att tillsammans kan vi skapa skillnad”, säger Sachiko.

Danny berättar om de metoder som de använder sig av för att inspirera de elever de möter till att reflektera kring hållbar utveckling och vad som händer om olika policys införs. På så vis kan en ta det till en mer konkret nivå som inte känns så abstrakt. Bland annat får de skapa ett eget fiskekollektiv där de ska reglera fiskerättigheterna och samsas om de tillgängliga resurserna. Då blir det ofta tydligt hur komplext det kan vara för de olika parterna att förhandla, samtidigt så blir det mer förståeligt då de själva får prova på något som är ett högst aktuellt och existerande problem, säger han. Danny inspireras av att få dela med sig av sina erfarenheter, något som han själv gärna hade önskat mer av när han själv började studera.

soffan 160218 - Ekolibira3 1040x548

“Genom att vi arbetar i skolorna med de yngre eleverna så får vi också möjlighet att nå ut till de riktiga kämparna, de som kan vara med och påverka framtiden. Det är också därför jag valde att engagera mig inom den här rörelsen och i Ekolibria”, -Danny

Efter Ekolibrias presentation av sitt arbete får deltagarna diskutera påståenden som förberetts inför kvällen. Ett väldigt spännande sätt att få till en diskussion utan att skapa förväntning på prestation, tycker Sachiko, och Danny fyller i “genom att ständigt vara öppen för att lära sig mer om detta, desto mer utmanas du i ditt sätt att tänka och komma på nya infallsvinklar och perspektiv”. Något som såväl deltagare som Ekolibira själva tar med sig i sitt fortsatta engagemang.

 

 

Är du intresserad av att komma i kontakt med Ekolibria? Mejla dem då på ekolibria@peaceworks.se