PeaceWorks

Menu

Sök sommarpraktik hos PeaceWorks i Stockholm!

Vill du precis som oss, arbeta för en jämlik värld i fred där unga har inflytande i samhället?

PeaceWorks utlyser 3 praktikplatser på Stockholmskansliet, 2 stycken inom vår volontärverksamhet och en som chefsassistent. Se beskrivningar av praktikplatserna här nedan! Praktiken är på heltid från 5 juni 2017 – 25 augusti 2017.

Hos oss får du mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Låter det som något för dig? Sök praktik hos oss på PeaceWorks i Stockholm! PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten. PeaceWorks fem fokusområden är ungas organisering, antirasism, global rättvisa, ickevåld, feminism.

När, var och hur länge?
Praktiken är på heltid 5 juni 2017–25 augusti 2017. Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli vid Slussen i Stockholm. Här arbetar vanligen 4-6 anställda och 3-4 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Vad innebär praktiken?
Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Krav och önskemål
Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling. Du måste vara försäkrad privat.

Ansökan
Skicka CV och personligt brev till sanna.falk@peaceworks.se. Ange vilken praktik du är intresserad av i ämnesraden tillsammans med ”Sthlm sommar 2017”.
Sista ansökningsdag är 23 april och en rekryteringsträff kommer att hållas den 3 maj kl. 15-18.

1. Praktik som volontärhandläggare

PeaceWorks söker två praktikanter som ska arbeta tillsammans med den internationella volontärhandläggaren i Stockholm. Som praktikant kommer du att få en bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation och hur PeaceWorks arbetar med volontärarbeten kopplat till global rättvisa både nationellt och internationellt.

Praktikanterna arbetar tillsammans med en anställd volontärhandläggare för att aktivt och uppsökande rekrytera volontärer och förmedla volontärplatser åt volontärer med placering runt om i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Arbetet inkluderar även att hålla i, och utforma, utbildningar i bland annat global rättvisa, att hålla kontinuerlig kontakt med våra internationella partners och volontärer runt om i världen samt att utveckla nya partnerskap. Praktikanterna arbetar även med att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, såsom administration, information och andra aktiviteter.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Behandling av intresseanmälningar och rekrytering av volontärer
 • Samordna volontärutbyten och handlägga ansökningar
 • Stödja och handleda volontärer som ska och är iväg
 • Förbereda och utbilda volontärer som ska iväg
 • Utveckla långsiktiga samarbeten med nationella och internationella partners
 • Översättning av projektinformation samt tillhörande hemsideadministration
 • Hjälpa till att planera och utföra utåtriktade aktiviteter
 • Förberedelse samt genomförande av PeaceWorks läger och utbildningar
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål

Praktikanten kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och initiativ, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete. Internationella erfarenheter är meriterande.

2. Praktik som chef- och informationssamordnare

PeaceWorks söker nu en praktikant som ska arbeta tillsammans med kanslichefen i Stockholm. Du som praktikant kommer att få en bred erfarenhet och unik inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation och hur PeaceWorks arbetar med att implementera vår fokusområden samt utveckla vår verksamhet.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Utföra analysarbete inför bidragsansökningar
 • Hjälpa till att skriva bidragsansökningar
 • Bidra till att utveckla vår utbildningsverksamhet
 • Hjälpa till att planera nya satsningar inom PeaceWorks
 • Hjälpa till att planera, utföra och marknadsföra utåtriktade aktiviteter
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål

Praktikanten kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och initiativ, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete. Kunskap och/eller erfarenhet av kommunikativt arbete, tidigare engagemang inom andra civilsamhällesorganisationer samt erfarenhet av att skriva bidragsansökningar är meriterande.

Välkommen med din ansökan!