PeaceWorks

Menu

Sök till praktikantprogrammet i Colombia!

Sök direkt!

Har du drömt om att arbeta utomlands för en organisation som jobbar med mänskliga rättigheter, genusfrågor och ickevåld? Kan du spanska och vill åka till Sydamerika? Då är PeaceWorks praktikantprogram något för dig! Vi erbjuder praktik på två samarbetsorganisationer där Casa de la Memoria är för dig som brinner för mänskliga rättigheter och ungas inflytande medan Teusaradio är för dig som vill skapa förändring genom radio!

PeaceWorks utlyser nu 4 praktikplatser i Colombia, Sida-finansierade genom Forum Syd. Praktiken består av sex månaders placering i Colombia (mellan 30 augusti 2017 – 30 januari 2018 i 4-6 månader) och efterarbete i Sverige under sommaren (ej heltid). Praktikplatserna är förlagda hos våra samarbetsorganisationer TeusaRadio i Bogotá och Casa de la Memoria i Neiva. Förberedelsekurs genomförs i början av augusti.

Praktik i Colombia

Vad?

TeusaRadio i Bogotá (2 platser)
Casa de la Memoria i Neiva (2 platser)

När?

Praktiken är på heltid med ungefärligt datum 30 augusti 2017 – 30 januari 2018 (4-6 månader)

Hur?

Sök omgående! Vi går igenom ansökningarna löpande!

Skicka din ansökan (på spanska!) med CV och motivationsbrev (där du nämner tydligt prioriteringsordning av praktikplatserna) till rekrytering@peaceworks.se och joelle.golmann@peaceworks.se.
Döp ansökan till ”Praktik Colombia”.

TeusaRadio
– för dig som vill skapa förändring genom radio!

Som praktikant på TeusaRadio är du med och driver den lokala radiostationen i området. Det handlar om allt från planering av innehåll, inspelning och redigering. Radioprogrammen syftar till att skapa fred genom att skapa mötesplatser och ett alternativt informationsflöde kring utbildning, kommunikation, kultur och debatt. Du kommer bland annat vara med och driva PeaceWorks Pod Sin Censura om genus och sexualitet, PeaceWorks debattforum #elsillon samt fredsskola. Vi ser gärna att praktikanten har en kommunikationsprofil och det är meriterande med journalistisk erfarenhet och erfarenhet av att arbeta med radio.

TeusaRadio arbetar med att stärka ungdomar i Teusaquillo genom att ge unga en ökad kunskap om sina rättigheter och samtidigt erbjuda dem en kanal där de kan uttrycka sina åsikter som del i fredsarbetet i Colombia. Deras program går att följa på www.teusaradio.com.

Läs mer om TeusaRadio!

Casa de la Memoria
– för dig som brinner för mänskliga rättigheter!

Som praktikant på Casa de la Memoria kommer du att stödja arbetet av organisationens personal och deras arbete med mänskliga rättigheter (delta, planera, sammanställa information etc.). Det kommer också efterfrågas stöd i arbetet med organisationens ungdomsstrategi (Jóvenes, vamos a la fija, pasos para la convivencia y la paz). Du kommer att stödja arbetet med att ta fram kommunikationsmaterial, stödja det utåtriktade arbetet samt utveckla det kommunikativa arbetet i sociala medier.

Casa de la Memoria arbetar med den sociala utvecklingen och deltagandet av grupper i samhället som har blivit speciellt utsatta av den väpnade konflikten. I detta arbete ingår det bland att stödja kvinnors situation och att arbeta mot våld mot kvinnor, att stärka ungas roll i samhället samt matsuveränitet för minoriteter.

Läs mer om Casa de la Memoria!

Kravprofil och villkor

För att söka gäller följande:

  • Du är mellan 20-30 år
  • Du har goda kunskaper i spanska, såväl i skrift som i tal
  • Du är bekväm med att tala inför grupper
  • Du har relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet för platsen du söker
  • Du har inte tidigare deltagit i praktikantprogrammet
  • Du får inte CSN-stöd under praktikperioden

Villkor:

  • Mat och boende ingår i Colombia
  • Du är försäkrad under praktikperioden
  • Ersättning utgår för eventuella vaccinations- och visumkostnader
  • Internationell resa betalas