PeaceWorks

Menu

Vi söker en Generalsekreterare!

PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation av och med unga. Vi är en plattform för ungas drömmar om en hållbar värld i fred. Genom att stärka ungas organisering och förmåga till kritisk reflektion främjar vi förutsättningar för ungas deltagande i, och möjligheter att påverka, samhället. Utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv arbetar PeaceWorks med fem tematiska fokusområden:

 1. ungas organisering och inflytande
 2. antirasism
 3. feminism
 4. ickevåld
 5. global rättvisa

För att uppnå detta arbetar PeaceWorks i Malmö, Stockholm och Colombia med främst tre verksamhetsområden: utbildningsverksamhet, föreningsverksamhet och internationella utbyten. Nu söker vi en stark och inspirerande generalsekreterare som kan leda organisationen in i framtiden och vill göra sitt yttersta för att stärka PeaceWorks ställning nationellt och globalt. Generalsekreteraren svarar till styrelsen och är ansvarig för att verksamheten verkställs enligt årsmötets och styrelsens beslut. Generalsekreteraren styr ledningsgruppens arbete och har personalansvar för all personal i Sverige och Colombia.

Se PeaceWorks vision, strategi och principer här.

Övergripande arbetsområden

 • Generalsekreteraren leder PeaceWorks till att uppfylla de mål som årsmötet satt upp för verksamheten utifrån de budgetmedel som anslagits, genom att fatta operativa beslut.
 • Generalsekreteraren arbetsleder PeaceWorks personal och svarar för arbetsgivaransvar enligt vad som anges i delegationsordningen.
 • Generalsekreteraren stödjer styrelsen i dess arbete.
 • Generalsekreteraren är föredragande i styrelsen och ansvarar tillsammans med ordförande för att av styrelsen fattade beslut verkställs och att instruktioner givna av styrelsen följs vid genomförandet.
 • Generalsekreteraren svarar tillsammans med ordföranden för att styrelsemöten planeras och förbereds, samt ge ändamålsenliga underlag för styrelsens beslut om övergripande mål och strategier.
 • Generalsekreteraren ansvarar för PeaceWorks löpande kontakter och samverkan med revisorer och tillser att revisorerna får tillfredsställande underlag för revisionens genomförande.
 • Generalsekreteraren beslutar i enlighet med gällande delegationsordning.
 • Generalsekreteraren rapporterar kvartalsvis till styrelsen från den operativa verksamheten utifrån aktuell verksamhetsplan och handlingsplan, med tyngdpunkt i avvikelser.
 • Inför varje styrelsemöte rapporterar generalsekreteraren aktuella personalfrågor och andra omständigheter som är av vikt för styrelsen att känna till.

Kvalifikationer

Erfarenhetskrav:

 • Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom ekonomi, gärna med inslag av utvecklingsstudier, med minst en magisterexamen
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med projektansökning och återrapportering mot svenska finansiärer.
 • Erfarenhet av insamling från privata givare och andra målgrupper.
 • Kontaktnätverk inom svensk ungdomsrörelse och erfarenhet av att arbeta i ideell sektor i Sverige de senaste åren.
 • Dokumenterad erfarenhet av att representera en organisation i offentliga sammanhang (panelsamtal, mingel, prisutdelning etc.)
 • Dokumenterad erfarenhet av att skriva rapporter och andra offentliga skrivelser.
 • Dokumenterad erfarenhet av att ha personalansvar, samt att leda och fördela arbete mellan anställda
 • God erfarenhet av chefs- och/eller ledarskapsuppdrag inom medlemsorganisation/folkrörelsen/civila samhället
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor i en internationell kontext
 • Kompetens att utveckla verksamhet ur ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv

Språkkunskaper

Flytande i engelska och svenska. Spanska och/eller ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Inställning, ansvar och struktur:

 • Hög nivå av eget ansvarstagande
 • Hög problemlösande förmåga
 • Flexibel och positivt inställd
 • Hög stresstålighet, även vid hantering av varierande löpande uppgifter
 • Strukturerad med god organisatorisk förmåga

Personliga egenskaper

 • Förtroendeingivande personlighet
 • Goda ledaregenskaper
 • Bra på att knyta kontakter
 • Lätt för att samarbeta med personal, styrelse, samarbetspartner, branschkollegor och andra kontakter.
 • Förmåga att planera långsiktigt och hållbart
 • Möjlighet att resa mellan Colombia och Sverige, och även inom Sverige.
 • Du delar PeaceWorks värdegrund

Meriterande erfarenhet:

 • Arbete med lokala organisationer/aktörer
 • Krishantering och konfliktlösning
 • Metodutveckling av utbildningar inom antirasism och/eller likabehandling
 • Arbete från länder relevanta för PeaceWorks Swedens verksamhet
 • Arbete med arbetsmiljö och arbetsrelaterade rättigheter
 • Kunskap om normkritik, antirasism, kolonialitet och feminism
 • Vana att hantera och medverka i media

Anställningsvillkor

 • Placering: Grundplacering Stockholm men tjänsten innebär regelbundna resor och förlagd arbetstid till Colombia- och Malmökontoret.
 • Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
 • Arbetstid: 40 timmars arbetsvecka. Helgarbete och kvällsarbete förekommer.
 • Månadslön: 31 000 kr/mån (följer en fast lönemodell).
 • Förmåner: Tjänstepension, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, reseförsäkring, friskvårdsbidrag (3 000 kr/år).

Ansökan

Sista ansökningsdag 2018-02-28
Ange referens: Generalsekreterare

Ansökan ska innehålla cv, personligt brev samt tre angivna referenser.

I det personliga brevet vill vi först att du svarar kortfattat på följande urvalsfrågor:

 1. Berätta vad du har för erfarenhet av att arbeta med unga.
 2. Har du haft personalansvar, i vilken omfattning och hur länge?
 3. Vilken erfarenhet har du kopplat till PeaceWorks fem tematiska områden?
 4. Vad har du för erfarenhet av ekonomi och av budgetarbete?
 5. Vilken vana har du av att tala inför folk?

Vi tar emot ansökan via e-post till: rekrytering@peaceworks.se och styrelsen@peaceworks.se

Rekryteringsprocess

Intervjuer kommer att ske löpande i februari och anställning kan komma att ske före ansökningstiden går ut.

Mer information

För mer information om tjänsten kontakta ordforande@peaceworks.se