PeaceWorks

Menu

Vill du delta i vårt ungdomsutbyte i Stockholm? Se hit!

Är du intresserad av att lära dig driva ett socialt projekt? Vill du bidra till att skapa positiv förändring och ifrågasätta rasism och social orättvisa?

Nu har du möjligheten att delta i ett ungdomsutbyte i Stockholm tillsammans med 25 andra unga deltagare från fyra olika europeiska länder (Litauen, Moldavien, Grekland och Rumänien). Projektet är EU-finansierat och du betalar ingenting för att vara med! Ungdomsutbytet anordnas av oss på PeaceWorks. 

Projektet syftar till att lära unga att förbättra och utveckla sina möjligheter att driva sociala projekt och engagera sig för lokal förändring. Utbytet ger också möjligheten att skaffa internationell erfarenhet, skapa sociala nätverk i Europa och lära dig mer om hur olika förändringsprojekt kan se ut i olika kontexter och länder. Detta gör vi genom deltagande inlärning med projektledningskursen DRIV, en utbildning som lär deltagarna hur en kan driva ett projekt – från att spåna fram idén till själva genomförandet och slutförandet av projektet. Fokus ligger på att lära sig av varandras erfarenheter och att alla ska kunna delta. Att ”lära genom att göra” betyder att du som deltagare får ökad självkänsla, självförtroende och kompetenser av att samarbeta.

Utbytet sker under vecka 44 under höstlovet, i Stockholm mellan 27 oktober och 2 november 2019. Kursen sker på PeaceWorks kontor i Stockholm.

Vi letar efter 6 personer i åldrarna 16 – 25 år som är intresserade av att lära sig om hur man driver egna projekt och att lära känna andra unga från hela Europa. En av personerna i din grupp kommer att vara ledare för gruppen. Du måste kunna förstå engelska eftersom kursen kommer att ske på engelska. Utbildarna kommer dock att vara till hjälp med eventuella översättningar och förklaringar. Ingen tidigare erfarenhet av projektledning är nödvändig, men för att få delta måste en vara motiverad och ha genuint intresse. Du måste kunna vara med under alla dagar och alla sessioner av kursveckan.

Ansökan
Deadline för att söka är 10 oktober.

Vill du ha mer information om projektet kontakta oss på kajsa.peaceworks@gmail.com. Vill du ansöka direkt följer du länken https://docs.google.com/forms/d/1sV2AboxugmIvSzkvB2nrqF8gIzTJENDeU4-BB-4ghzE/edit