Vi är en ideell och medlemsdriven ungdoms- och fredsorganisation. Det är en normkritisk plattform med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsaktörer. Detta samhälle kännetecknas av fred, global rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade, nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

Våra principer

SOLIDARITET

Vi är en solidarisk organisation. Det innebär att vi (1) tar ställning mot ekonomiska och sociala system som skapar och reproducerar orättvisor och ojämn fördelning av makt och resurser; (2) arbetar med konkreta solidariska handlingar och metoder såväl lokalt som globalt.

JÄMLIKHET

Vi utgår från alla människors lika värde. Vi strävar därför efter att motarbeta all typ av över- och underordning av människor som fortsätter att legitimera världens ojämlikhet och orättvisor.
UNGT PERSPEKTIV

Vi är en ungdomsorganisation som drivs av och för unga.

KRITISK REFLEKTION

Genom kritisk reflektion strävar vi efter att synliggöra och utmana dominerande föreställningar om världen, samt motverka globala maktstrukturer som grundar sig i dessa föreställningar.
 

sv_SESV_SE