Styrelsen

PeaceWorks årsmöte är det högst beslutsfattande organet inom organisationen. Under årsmötet tillsätts organisationens förbundsstyrelse, vilken är ansvarig för att löpande, på ett strategiskt plan, styra organisationen framåt under verksamhetsårets gång. Styrelsen väljs in på en tvåårig mandatperiod åt gången, men kan även av årsmötet väljas in flera år i rad. Styrelsens arbete bedrivs på ideell basis och består av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter. Under verksamhetsåret 2021/2022 består styrelsen av en ordförande, en viceordförande och fyra ledamöter, vilka är:

Angelica Lindqvist-McGowan (ordförande)

 

Angelica är utbildad inom freds- och konfliktlösning med en specialisering inom förintelse- och folkmordsstudier. Hon arbetar idag vid Uppsala universitet med ett forskningsprojekt som förutspår politiskt våld i Afrika. Angelica har drygt 8 års erfarenhet av ledarskapsroller inom ideell sektor. Hon har bland annat verkat som styrelseledamot och marknadskoordinator för det svenska kapitlet av Indiens största utbildningsorienterade NGO (Pratham Sweden), som ordförande för Uppsala universitets samordnande organ för internationella studenter (Internationella konventet), samt som projektledare för Uppsala Youth Impact – ett studentinitiativ som arbetar för att främja ungas roll i implementeringen av de globala målen samt FN:s resolution om unga, fred och säkerhet.

Katja Holböll (vice ordförande)

Katja Holböll har dubbel kandidatexamen i mänskliga rättigheter och statsvetenskap och studerar nu sin master i fred och konflikt men inriktning på skydd av civila och nytillkomna säkerhetshot. Katja har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag och arbete i ideell sektor – senast som Sveriges ungdomsrepresentant till FN och styrelseledamot i Sveriges Elevkårer. Hon sökte sig till PeaceWorks då hon brinner för frågor rörande unga, fred och säkerhet.

Noora Grari (ledamot)

Noora har ett stort intresse och erfarenhet av jämställdhetsfrågor och feminism, bland annat från Liberala Kvinnors riksorganisation och genom ideellt engagemang i Föreningen för Utvecklingsfrågor där hon har fördjupade sina kunskaper i frågor som rör jämställdhet samt globala utvecklingsfrågor. Hon har även studerat bland annat Arabiska med inriktning mot Mellanöstern-och Nordafrikastudier, mångfald och globalisering på Stockholms Universitet och innovation och hållbar utveckling vid Södertörns högskola som hade ett särskilt fokus på Agenda 2030.

Oscar Barajas (ledamot)

Född 1989 i Colombia, bosatt i Märsta. Oscar har varit medlem i Peaceworks sedan 2020.

Oscar har en kandidat i Freds- och Utvecklingsstudier och har sedan 2013 arbetat på Latinamerikagrupperna inom ramen för Sida-finansierade projekt i Latinamerika och Sverige.

Tamya Viinikka Sandy (ledamot)


Tamya Viinikka har en kandidatexamen i miljövetenskap med inriktning på sociala frågor och hållbar utveckling. Efter studierna gjorde Tamya praktik i Peru med Svalorna Latinamerika. Hon har ett starkt intresse för demokrati, klimatet och mänskliga rättigheter och därför pluggar hon en master i latinamerikanska studier på Stockholms universitet för slå samman hennes intressen med studierna. Hon har tidigare engagerat sig ideellt för Svalorna Latinamerika, Kvinna till Kvinna och Läxhjälpen.

Isabel Wilson bild

Isabel Wilson (ledamot)

Isabel har en tvärvetenskaplig masterexamen inom globala studier, samhällsvetenskap och statsvetenskap och har stort intresse för internationell utveckling och samverkan. Hon har tidigare erfarenhet av ideellt arbete inom civilsamhället, bland annat genom en praktik för en NGO i Rwanda och som volontär för svenska Voices4Change. Isabel har innan sitt engagemang i PeaceWorks även varit aktiv skribent för Utblick Magazine vid Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg och omvärldsbevakare för Utrikespolitisk Afton. 

Har du frågor till eller vill komma i kontakt med förbundsstyrelsen?

Kontakta då förbundsstyrelsen via mail: styrelsen@peaceworks.se. Förbundsstyrelsen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

PeaceWorks valberedning

Årsmötet tillsätter även en valberedning, vilken har ansvar att inför PeaceWorks medlemmar föreslå en fullständig förbundsstyrelse vid årsmötet. Liksom förbundsstyrelsen är även valberedningens arbete på helt ideell basis och kan bestå av olika antal ledamöter. Valberedningens arbete spelar en betydande roll i formandet av styrelse, då de arbetar för att få fram ett förslag som går i enlighet med organisationen under ett helt verksamhetsår. Utifrån praxis brukar valberedningens förslag väga tungt vid val av styrelse.

 

Under verksamhetsåret 2020 består valberedningen av:

Gabriella Olsson

Ronja

Ronja Hansen

Teona

Teona Gusterman

Har du någon du vill nominera till nästa års förbundsstyrelse? Eller är du själv intresserad att vara en del av styrelsen?

sv_SESV_SE