Under det blå täcket

Under det blå täcket

Under det blå täcket är vårt jämställdhetsprojekt med fokus på unga och normer om maskulinitet. Projektets övergripande mål är att bidra till ett mer jämställt samhälle där människor, oavsett kön och/eller könsidentitet har samma möjligheter att lyckas ta plats samt leva ett liv utan att utföra eller utsättas för våld eller hot om våld.

För att bidra till den övergripande målet om ett jämställs samhälle arbetar vi med att:

  • öka ungas förmåga att ifrågasätta, reflektera och kritiskt granska maskulinitetsnormer och machokulturen i samhället.
  • öka förståelsen hos unga för hur män och manlighet premieras i många delar av samhället, men också hur machokulturen bidrar till att killar löper större risk att utsätta eller utsättas för våld, få sämre sociala relationer och sämre hälsa.
  • öka ungas förmåga att minska sin reproduktion av negativa maskulinitetsnormer.

Vi har utvecklat olika material för att genomföra projektet.

Bok

Ungefär 90 ungdomar har deltagit i skrivandet av boken Under det blå täcket. Läsaren får ta del av ungdomarnas upplevelser av (och reflektioner kring) maskulinitetsnormer och hur dessa utrycker sig i deras vardag. Ungdomarna diskuterar tillsammans vänskap, sexualitet, hälsa och många andra teman som präglar deras liv. Vi får en direkt inblick i deras tankar, åsikter och berättelser genom samtalen och diskussionerna de delar med sig av. Kontakta oss (i rutan till höger) för att få mer information om hur du köper boken. Du kan också läsa den online gratis här!

Podcast

Podcasten Under det blå täcket är en programserie om maskulinitetsnormer. Under två säsonger pratar vi om, granskar, och ifrågasätter maskulinitet och hur det påverkar både samhället i stort, och oss som individer.

Läs mer om, och lyssna på podden här!

Workshops

Ni kan, genom er skola, förening eller fritidsgård ta del av vår workshopserie med tillhörande utbildningsmaterial med övningar och tips. Våra workshops är utvecklade utifrån fem temaområden inom maskulinitetsnormer som är genomgående för projektet. Våra workshops ges antingen som hel- eller halvdag:

  1. makt & möjligheter
  2. hälsa & känslor
  3. kärlek & sex
  4. sexualitet & identitet
  5. våld.

Borde din skola lära sig mer om maskulinitetsnormer och hur de kan arbeta aktivt med att ifrågasätta dem? Tipsa dem om vår utbildning och be dem kontakta oss för mer information!

Blogg

Under det blå täcket-bloggen är en plattform för er att prata om, ifrågasätta och granska hur maskulinitetsnormer påverkar samhället och individen. Ni får både följa individers egna tankar och berättelser men också samtala med varandra om maskulinitet. När vi delar med oss av våra egna tankar, upplevelser och analyser så skapar vi också möjligheter för andra former av maskulinitet som motverkar sexistiskt våld, könsmaktordningen och som förstår att andra sociala orättvisor och strukturellt våld (som rasism, fattigdom, kolonialitet) göder en destruktiv maskulinitet. Vi behöver därför jobba med flera saker samtidigt.

Vill du också skriva och blogga om maskulinitetsnormer? Hör av dig till oss!

All material har tagits fram med stöd från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF).Bli medlem helt gratis!

sv_SESV_SE