PeaceWorks

Menu

Praktik och ideellt

Vi är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar det samhälle vi strävar efter. Som organisation ger vi plattformen för ungas organisering och fredsarbete.

Vi har just nu följande lediga ideella arbeten och praktikplatser: