PeaceWorks

Menu

praktik i stockholm.

Vill du jobba med frågor som rör, feminism, antirasism och global rättvisa?

Vilka är vi?
PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation av och för unga. Det är en normkritisk plattform som verkar för en rättvis och hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsaktörer. Genom att stärka ungas organisering och förmåga till kritisk reflektion främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället. Utifrån ett intersektionellt perspektiv arbetar PeaceWorks med tre tematiska fokusområden:
 • Feminism
 • Antirasism
 • Global rättvisa

Höstpraktik 2021 (augusti-januari)

Just nu söker vi totalt 2 praktikanter till stockholmskontoret för höstterminen 2021. Observera dock att praktikplatserna har olika ansökningstider beroende på verksamhet. 

1. Föreningsverksamheten

Vill du arbeta med att organisera unga i frågor som rör feminism, antirasism och global rättvisa? PeaceWorks söker nu en praktikant som ska arbeta tillsammans med Föreningssamordnaren i Stockholm under hösten 2021. Praktikplatsen ingår i FUFs Praktikantprogram och ansökan sker därför genom dem senast den 28e februari. 

Du som praktikant kommer att få en bred erfarenhet och unik inblick i hur arbetet kan se ut i en fredsorganisation av och för unga. Under praktiktiden kommer du även få erfarenhet av de metoder PeaceWorks arbetar med för att implementera vår fokusområden, samt utveckla vår verksamhet.  

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Jobba med utvecklingen av föreningsverksamheten
 • Utforma strategier för att engagera och organisera unga i fredsfrågor
 • Utforma och hålla i workshops inom PeaceWorks tematiska områden
 • Planera och genomföra föreningsträffar med PeaceWorks medlemsföreningar
 • Utföra och marknadsföra aktiviteter såsom diskussionsforum och bokcirklar
 • Stötta och genomföra aktiviteter med PeaceWorks lokalförening i Stockholm
 • Vara behjälplig med administrativa sysslor
 • Sprida information om PeaceWorks på ungdomstäta forum
 •  Analysarbete inför eventuella bidragsansökningar

Praktikanten kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

När, var och hur länge?

Praktiken är på heltid (20 veckor) mellan 30e augusti 2021 och 16e januari 2022. Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli på Tegelviksgatan 40 (Solidaritetshuset) i Stockholm. Här arbetar vanligtvis 3 anställda och 2 praktikanter. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skyddsåtgärder för arbetsplatsen. Om nödvändigt kan resor inom landet förekomma (i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer), såväl som kvälls- och helgarbete. 

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Arbete under kvällar och helger kompas ut i samråd med ens handledare.

Krav och meriter

Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Mycket god svenska och engelska i både tal och skrift. Tidigare erfarenheter av föreningslivet och/eller engagemang inom andra civilsamhällesorganisationer, samt erfarenhet av att skriva bidragsansökningar är meriterande.

Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och initiativ, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete. Viktigt är även att du är flexibel och stresstålig då arbetsuppgifter kan variera. Som praktikant är uppgifterna uppdelade i självständiga samt team-inriktade, och du bör därför trivas med att arbeta på båda vis.

Kunskaper i spanska, officepaket, och  inom grafisk design/media/kommunikation är välkommet.

Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling och vara försäkrad privat.

Övrigt

Praktikanter erbjuds även att gå PeaceWorks normkritiska utbildningar och, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Ansökan

Ansökan ingår so sagt i FUFs Praktikantprogram och ansökan sker därför genom deras ansökningsportal senast den 8e februari. 


2. Projektassistent Internationella verksamheten 

Studerar du/har du studerat något samhällsvetenskapligt ämne, och vill nu få praktisk erfarenhet? PeaceWorks söker en praktikant till till internationella projektverksamheten på Stockholmskontoret inför hösten 2021.

Främst kommer du att jobba med internationella samarbeten och utbildningar med tema makt, normkritik, global rättvisa, kolonialism. Som praktikant kommer du att få en bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation och hur PeaceWorks arbetar med internationella projekt, fredsfrämjande arbete i och om Colombia, och utbildningar kopplat till global rättvisa både nationellt och internationellt.

Som projektassistent på internationella verksamheten ingår arbete med projektet Världens Koll 2.0 med fokus på unga och fredsprocessen i Colombia. Arbetet innebär även att hålla i workshops om situationen i Colombia och delta på events för informationsspridning om ämnet. Som praktikant hjälper du till att rekrytera och deltagare till våra olika nationella och internationella program. Praktikanterna arbetar även med att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, administration, informationsspridning och kommunikationsarbete i sociala medier.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Behandling och handläggning av intresseanmälningar  och ansökningar till PeaceWorks Europeiska solidaritetskåren-projekt (ESC)
 • Stödja och handleda personer som redan deltar i vårt nationella ESC-projekt. 
 • Hålla workshops i Världens Koll med fokus på situationen i Colombia och workshops med teman kopplade till global rättvisa, intersektionalitet, kolonialism och internationell solidaritet
 • Hjälpa till att anordna förberedelse- och hemkomstskurser
 • Planera och hålla i events med fokus på fredsprocessen och situationen i Colombia
 • Hjälpa till med vår kommunikation, medlemsrekrytering och sociala medier
 • Planering och genomförande av informationsaktiviteter
 • Förberedelse samt genomförande av PeaceWorks löpande medlemsaktiviteter
 • Arbeta med projektet Världens Koll 2.0 och stötta projektledaren i koordinering av Unga Fredsgruppen för Colombia. 
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska uppgifter.
 • Skapa egna projekt och initiativ tillsammans med andra praktikanter

När, var och hur länge?

Praktiken är på heltid (20 veckor) mellan 30e augusti 2021 och 16e januari 2022. Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli på Tegelviksgatan 40 (Solidaritetshuset) i Stockholm. Här arbetar vanligen 3 anställda och 2 praktikanter. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skyddsåtgärder för arbetsplatsen. Om nödvändigt kan resor inom landet förekomma (i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer), såväl som kvälls- och helgarbete. 

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling, som är CSN-grundande eller liknande ersättning, samt vara försäkrad privat/via universitet. Arbete under kvällar och helger kompas ut i samråd med handledare.

Krav och meriter

Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Internationella erfarenheter, tidigare engagemang inom andra civilsamhällesorganisationer samt erfarenhet av att skriva bidragsansökningar är meriterande. 

Ansökan

Skicka CV och personligt brev till praktik@peaceworks.se senast 16e april.  Ange “Höstpraktik 2021 Stockholm” i ämnesraden och på din ansökan. Ansökningar behandlas löpande.