PeaceWorks

Menu

Styrelsen

PeaceWorks årsmöte är det högst beslutsfattande organet inom organisationen. Under årsmötet tillsätts organisationens förbundsstyrelse, vilken är ansvarig för att löpande, på ett strategiskt plan, styra organisationen framåt under verksamhetsårets gång. Styrelsen väljs in på en ettårig mandatperiod åt gången, men kan även av årsmötet väljas in flera år i rad. Styrelsens arbete bedrivs på ideell basis och består av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter. I undantagsfall kan en styrelseledamot enligt policy arvoderas under en begränsad tidsperiod. Under verksamhetsåret 2020 består styrelsen av en ordförande, en viceordförande och åtta ledamöter, vilka är:

Malin Widell (ordförande)
Malin har flerårig erfarenhet både som förtroendevald och anställd inom ideell sektor med inriktning mot ungdomsrörelsen. Under sin tid på Vi Unga arbetade hon som verksamhetschef med ekonomiskt- så väl som personalansvar. Hon brinner för en antirasistisk värld där människor möts och HR arbete inom ungdomsorganisationer. Vid sidan av yrkeslivet har hon också varit engagerad som frivillig inom Röda Korset och en studentförening för mänskliga rättigheter.

Sandra Jansson (viceordförande)
Sandra har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, med inriktning mot fred och konflikt i valbara ämnen, och arbetar som försäkringshandläggare på a-kassa. Hon har tidigare bland annat arbetat på tingsrätt samt med att utvärdera hur en länsstyrelse arbetar med mänskliga rättigheter. Sandra har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en FN-förening och en kvinnojour, samt flertalet arbets- och volontäruppdrag där hon arbetat tillsammans med och gentemot ungdomar.

Angelica Lindqvist-McGowan (adjungerad ledamot)
Angelica är utbildad inom freds- och konfliktlösning med en specialisering inom förintelse- och folkmordsstudier. Hon arbetar idag vid Uppsala universitet med ett forskningsprojekt som förutspår politiskt våld i Afrika. Angelica har drygt 8 års erfarenhet av ledarskapsroller inom ideell sektor. Hon har bland annat verkat som styrelseledamot och marknadskoordinator för det svenska kapitlet av Indiens största utbildningsorienterade NGO (Pratham Sweden), som ordförande för Uppsala universitets samordnande organ för internationella studenter (Internationella konventet), samt som projektledare för Uppsala Youth Impact – ett studentinitiativ som arbetar för att främja ungas roll i implementeringen av de globala målen samt FN:s resolution om unga, fred och säkerhet.

Elias Fjellander (adjungerad ledamot)
Elias har bred civilsamhälleserfarenhet, särskilt från det unga civilsamhället. Han har suttit i styrelserna för RFSL Ungdom, Rädda Barnens Ungdomsförbund och Ungdom mot rasism som alla jobbar med mänskliga rättigheter. Han har också arbetat emot miljöförstöring och de konsekvenserna det kommer ha, särskilt i globala Syd, i styrelsen för luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim). Vid sidan av det har han ett antal lokalpolitiska uppdrag i Uppsala. Till vardags går han samhällsvetenskapliga linjen på Celsiusskolan Uppsala.

Katja Holböll (ledamot)
Katja Holböll har dubbel kandidatexamen i mänskliga rättigheter och statsvetenskap och studerar nu sin master i fred och konflikt men inriktning på skydd av civila och nytillkomna säkerhetshot. Katja har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag och arbete i ideell sektor – senast som Sveriges ungdomsrepresentant till FN och styrelseledamot i Sveriges Elevkårer. Hon sökte sig till PeaceWorks då hon brinner för frågor rörande unga, fred och säkerhet.

Sebastian Sanchez (ledamot)
Sebastian är född och uppvuxen i Colombia där han har ett brett kontaktnät och erfarenhet av att arbeta med ideell sektor. Idag är han förtroendevald för Socialdemokraterna i Malmö och arbetar till vardags som utvecklare för samverkan med civilsamhället i Landskrona kommun. Där ansvarar han för kommunens strategiska arbetet med det civila samhället och fungerar som processledare i frågor som rör ungas påverkan, dialog platformer och IOP (idéburet offentligt partnerskap). Sebastian har god förståelse för det svenska civilsamhället ur ett tjänstemannaperspektiv och som förtroendevald. Han har gedigen erfarenhet av att utarbeta strategier och handlingsplaner samt förståelse för föreningsekonomi.

Petter Svensson (ledamot)
Petter är utbildad jurist och besitter mot den bakgrunden kunskap i bl.a. arbetsrätt. Han arbetar som redaktionschef på Karnov Group där han har personal- och budgetansvar. Han har ett genuint intresse för internationella frågor och har tidigare varit bosatt i Guatemala och Venezuela. Petter har skrivit artiklar om politiska frågor och mänskliga rättigheter för en rad svenska tidningar och tidskrifter. Av dessa kan nämnas Fokus, Amnesty Press, Omvärlden och Sydsvenska Dagbladet.

Teona Gusterman (ledamot)
Teona har en kandidatexamen i massmedia och kommunikationsvetenskap och hon har studerat journalistik och medieanalys. Hon har god erfarenhet och kunskap inom kommunikation och projekt, och områden såsom sociala medier, webbadministration, samordning och planering. Teona har praktiserat på FN i Georgien (som även är hennes andra/första hem) och arbetat bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Camilo Alvarado (ledamot)
Camilo är född och uppvuxen i Bogotá där han i tidig ålder var volontär för föräldralösa barn och arbetade som språklärare. Under gymnasieåren bodde och studerade han i Cartagena i norra Colombia samt i Chicago, USA. Han har varit bosatt i Stockholm sedan 2008 där han har tagit två kandidatexamen i statsvetenskap och i latinamerikastudier, och är nuvarande masterstudent i miljövetenskap med inriktning mot kommunikation och politik. Han har stort intresse och erfarenhet i utvecklings- och rättvisefrågor bland annat genom ideellt engagemang och praktik på SIPU International där han arbetade på SIDA-finansierade biståndsprojekt med latinamerikanska, afrikanska och östeuropeiska länder.

Tove Melin (ledamot)
Tove har mångårig erfarenhet av att jobba inom civilsamhället och framför allt riktat mot unga. Hösten 2013 gjorde hon praktik som volontärhandläggare på PeaceWorks, vilket blev startskottet för hennes engagemang för ungas kompetensutveckling och vilket ytterligare fördjupade hennes intresse för feminism och antirasism. Hon har under sammanlagt fem års tid bott i Latinamerika: framför allt i Mexico, men även i Costa Rica, där hon jobbade inom ideell sektor samtidigt som hon läste en master i hållbar landsbygdsutveckling och genus. Hennes tidigare anställningar har gett henne vana av att ansöka om och följa upp bidrag samt av rekrytering. Idag är hon verksamhetssamordnare på Föreningen för utvecklingsfrågor.

Har du frågor till eller vill komma i kontakt med förbundsstyrelsen? Kontakta då förbundsstyrelsen via mail: styrelsen@peaceworks.se. Förbundsstyrelsen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

PeaceWorks valberedning

Årsmötet tillsätter även en valberedning, vilken har ansvar att inför PeaceWorks medlemmar föreslå en fullständig förbundsstyrelse vid årsmötet. Liksom förbundsstyrelsen är även valberedningens arbete på helt ideell basis och kan bestå av olika antal ledamöter. Valberedningens förslag är i sig ingenting som är hugget i sten, utan kan både röstas för eller emot under årsmötet. Dock spelar valberedningens arbete i formandet av styrelse en betydande roll, då de arbetar för att få fram ett förslag som går i enlighet med organisationen under ett helt verksamhetsår. Utifrån praxis brukar vanligen valberedningens förslag väga tungt vid val av styrelse.

Under verksamhetsåret 2020 består valberedningen av:

Rasmus Canbäck
Desirée Sterner

Har du någon du vill nominera till nästa års förbundsstyrelse? Eller är du själv intresserad att vara en del av styrelsen? Har du ytterligare frågor om vad det innebär att sitta i förbundsstyrelsen? Kontakta då valberedningen via mail: valberedning@peaceworks.se. Valberedningen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

Viktiga dokument

Riktlinjer