PeaceWorks

Menu

Organisera dig

Vill du organisera dig för en bättre värld men har svårt att veta hur du ska gå tillväga? 

PeaceWorks är en fredsorganisation av och för unga. Hela vår verksamhet bygger på erkännandet av unga som viktiga aktörer för fred. Vi tycker inte att ungas samhällsengagemang brister i Sverige, snarare tvärtom. Vad som saknas är tillgängliga plattformar som fångar upp ungas engagemang mot sociala orättvisor. PeaceWorks satsar därför på att tillgängliggöra och medföra olika typer av stöd till såväl det unga föreningslivet, som till ungdomsprojekt för positiv social förändring och fredsarbete.  

Genom PeaceWorks kan du hitta ditt sätt att organisera dig för en hållbar värld i fred, utifrån vad du vill och brinner för. Vi ger dig verktygen och plattformen för att göra något konkret med ditt engagemang för världen.

Såhär kan du organisera dig