PeaceWorks

Menu

Hur vi jobbar

I Colombia arbetar vi för att öka ungdomars deltagande och integrera ungdomars perspektiv i skapandet av en fredskultur i landet, där ungdomarnas egna idéer för fred står i fokus. Vi organiserar mötesplatser mellan ungdomar och politiker, arrangerar debattforum i syfte att synliggöra och erkänna ungdomar som nyckelaktörer för att hitta varaktiga lösningar på konflikten. Vi anordnar även kostnadsfria utbildningar i projektledning och delar ut projektbidrag till ungdomsledda fredsprojekt.

Elsillon

debattforum El Sillón.

El Sillón är debatteventet där ungdomar är experterna och talar om vad som behövs för ett fredligare Colombia. Vid varje tillfällle behandlas ett nytt ämne där en ungdomsrepresentant från en inbjuden organisation får presentera temat, berätta hur de i organisationen arbetar för fred samt vilka möjligheter och hinder de stöter på. Exempel på teman är; sexistiska gatutrakasserier, samvetsvägran av den obligatoriska militärtjänsten samt transtjejers säkerhet och rättigheter att bestämma över sin egen identitet.

Hagale

projektutbildning Hágale.

Hágale är PeaceWorks utbildningspaket i motsvarighet till den svenska Driv, där colombianska ungdomar erbjuds en gratis utbildningshelg för att få stöd i att starta sina egna organisationer och driva fredsprojekt.

 

Aktuellt

Fler nyheter »