Utbildning

Utbildning

PeaceWorks har ett stort utbud av utbildningar som vi erbjuder skolor, kommuner, föreningar och företag.

Våra utbildningar kombinerar teori och praktik och främjar deltagarnas kritiska tänkande och  samhällsengagemang.

Vi gör teorier tillgängliga på ett interaktivt sätt och ger deltagarna verktyg och metoder att motverka förtryckande samhällsstrukturer och sociala orättvisor.

Vi utvecklar ett speciellt kapacitationsprogram efter dina intresseområden och behov. 

 

Här är några exempel på teman:

Maskulinitetsnormer

Under det blå täcket är en utbildning med fokus på normer om maskulinitet.

 • Makt & möjligheter
 • Hälsa & känslor
 • Kärlek & sex
 • Sexualitet & identitet
 • Våld

Fred

Vår fredsworkshop tar upp diskussionen om detta begrepp och problematiserar de utifrån olika perspektiv av våld.

 • Olika perspektiv på fred
 • Direkt/kulturellt/ strukturellt våld.
 • Aktivt fredsbyggande
 • Övning: Tolerans
 • Antirasism

  Projektet ”Min Skola – ett antirasistisk verktyg” skänker både kunskap och kompetens att aktivt kunna arbeta med skolans likabehandlingsplan ur ett medvetet antirasistisk perspektiv- och på så vis skapa förändring i skolvardagen.

  • Vi presenterar metodbokens delar och ger en introduktion till de praktiska verktyg som kan användas i det fortsatta arbetet med eleverna.
  • Under en heldagsutbildning får ni en djupare och mer grundlig genomgång av normkritik och antirasismens olika delar.

  Starta förening

  Deltagarna får lära sig om de olika delarna i en ideell förening och prova på att starta sin alldeles egna.

  • Makt & normer
  • Grupprocesser & ledarskap
  • Byggstenarna i en ideell förening
  • Roller & ansvar
  • Praktisk övning av att starta förening
  • Hur ni tar engagemanget vidare

  Globala makstrukturer

  Vi diskuterar hur organisationer, sociala rörelser och människor kan motverka dessa strukturer, samarbeta internationell på en solidariskt sätt och därmed verka för en rättvisare värld.

  • Globala maktstrukturer (rasism, patriarkala strukturer, ekonomisk orättvisa)
  • Internationell solidaritet i praktiken (konkreta exempel från PeaceWorks verksamhet)
  • Röster från det globala syd (berättelser och exempel på förändringsarbete i praktiken)

  Låt Stå- antirasism på schemat

  Våra antirasistiska utbildningar ger dig grunden för att arbeta kvalitativt och långsiktigt mot rasism och diskriminering.

  • Vad är rasism?
  • Rasismens historia
  • Dagens segregerade Sverige
  • Normkritik
  • Intersektionalitet
  • Kommunikationsstrategi (Hur talar vi om rasism?)

  Projektledning

  Utbildning ger konkreta metoder och verktyg att driva ett projekt framåt och stärker deltagarna i sitt samhällsengagemang.

  • Normkritik och makt
  • Samarbete och konflikt
  • Grupprocesser, ledarskap och idégenerering
  • Vision- och målformulering
  • Projektplanering – tidsplan, riskanalys och ansvarsfördelning
  • Budgetplanering
  • Genomförande och utvärdering
  • Omvärldsanalys och engagemangsburet arbete

  Vill du ha mer information?

  Skriv till: info@peaceworks.se

  sv_SESV_SE