Vi utvecklar ett program för kompetensutveckling utifrån ditt teams intresse och behov

Våra mest efterfrågade worshops

Globala maktstrukturer

Vi diskuterar hur organisationer, sociala rörelser och människor kan motverka dessa strukturer och samarbeta internationellt på ett solidariskt sätt.

Maskulinitetsnormer

Under det blå täcket är en utbildning med fokus på normer om maskulinitet.

Antirasism

Våra utbildningar ger dig grunden för att arbeta kvalitativt och långsiktigt mot rasism och diskriminering

Projektledning

Utbildningen ger konkreta metoder och verktyg att driva ett projekt framåt och stärker deltagarna i sitt samhällsengagemang.

PeaceWorks

Vår metod

Vi gör teorier tillgängliga på ett interaktivt sätt

Min skola

Detta metodmaterial är direkt kopplat till läroplanen som förankrar antirasism i de nationella kunskapsmålen, och hjälper pedagoger att på olika sätt lyfta antirasism i undervisningen.

Fredsaktörer

Den här boken är skriven för dig som brinner för fred och vill hitta sätt att arbeta för det.

Låt Stå

En läromedel för skolan och ett fördjupningskompendium. De diskriminerande normer och strukturer som bygger upp rasismen är inte av naturen givna utan har en gång i tiden skapats. Det innebär att de går att förändra och att det är möjligt att skapa något nytt och bättre!

Driv

Vad är det du vill förändra? Vad drömmer du om? Den här boken ska hjälpa dig att starta en förening och driva en projekt. Här finns allt du behöver veta för att göra det.

Koll på läget

Så driver du en projekt för global rättvisa. Här får du tillgång till metoder för att ifrågasätta och kritisk reflektera över världen omkring dig, samtidigt får du konkreta verktyg för att driva internationella projekt för global rättvisa.

Under det blå täcket

Läsaren kommer att få följa ungdomars upplevelser av och reflektioner om könsrelaterade normer i samhället.

Nasma Salim

Nasma Salim

PeaceWorks Generalsekreterare

Rafaella Gärde

PeaceWorks Nationell föreningssamordnare

Julia Eriksson

PeaceWorks Infokom & praktikantsamordnare

Lisa Börjel

PeaceWorks Erasmus+/ESC koordinator