Workshop om antirasism

Vi utvecklar ett program för kompetensutveckling utifrån ditt teams intresse och behov.

På fokusområdet antirasism har vi framförallt följande två utbildningar:

Låt Stå

Genom hela utbildningsmaterialet löper en pedagogisk röd tråd: från utbildningens första stund till dess sista timme. Den röda tråden innebär att lära genom att göra. Istället för att enbart prata om antirasism arbetar deltagarna aktivt med detta under utbildningen.

Låt Stå är ett antirasistiskt metodmaterial som har tagits fram i samarbete med Mångkulturellt centrum och pilotskolor runt om i Sverige. Det syftar till att stärka skolor i implementeringen av antirasism så att det genomsyrar hela verksamheten, från undervisning till förhållningssätt, regler och rutiner. Materialet är väl förankrad i forskningen och vilar i huvudsak på postkoloniala teorier samt kritiska ras- och vithetstudier.

Låt Stå är förändringsinriktat och innehåller arbetsmetoder och strategier mot rasism. Det är ett material som hjälper läraren att säkerställa god kvalitet i arbetet med att uppfylla läroplanens mål.

Up p l ä gg

Block 1: teoretiska ramverk

  • Makt och strukturer
  • Rasismens historia och samtid
  • Vithet
  • Ras, etnicitet och kultur
  • Svenskhet och svensk självbild

Block 2: antirasism i praktiken

 

Hur lång är utbildningen?
I sin helhet är utbildningen
2 heldagar men det går att
anpassa till en halv- eller
hel dag.

 

Min Skola & Vår Jävla Vardag

Utbildningen ökar förståelsen för rasismens mekanismer samtidigt som den tillför konkreta verktyg att bedriva en antirasistisk verksamhet.

Min Skola är ett antirasistiskt metodmaterial som syftar till att stärka skolor i deras redan existerande värdegrundsarbete utifrån en antirasistisk pedagogik.

 

 

 

Up p l ä gg
Makt och normer
Normkritik vs tolerans
Vithet, etnicitet och kultur
Rasismisberget

*Tillägg
Hyr filmen

Boka workshopen

Vill du ha mer information om våra workshops? kontakta oss!

Många upplever att kunskap och konkreta metoder lyser med sin frånvaro när det kommer till arbete mot rasism och diskriminering i i allt från skolan till kommunala verksamheter. Genom utbildningen får deltagarna effektiva verktyg att kunna motverka rasismens olika uttryck, såväl som att själva uppnå positiva attitydförändringar.

 

 

Mer info: info@peaceworks.se