PeaceWorks

Menu

Globala maktstrukturer.

Vår utbildning i globala maktstrukturer fokuserar på hur olika förtryckande strukturer förhindrar en rättvis värld. Vi diskuterar hur dessa hinder fungerar men också hur organisationer, sociala rörelser och människor kan motverka dessa strukturer, samarbeta internationellt på ett solidariskt sätt och därmed verka för en rättvisare värld!

Innehåll i utbildningen

  • Globala maktstrukturer (rasism, patriarkala strukturer, ekonomisk orättvisa)
  • Internationell solidaritet i praktiken (konkreta exempel från PeaceWorks verksamhet)
  • Röster från det globala syd (berättelser och exempel på förändringsarbete i praktiken)

Med denna utbildning ger vi dig en både teoretiska kunskaper om förtryckande strukturer men också praktiska verktyg och vägar framåt för att bryta ner dem. Vi tar på så sätt ner stora fenomen till en gräsrotsnivå och blandar interaktiva övningar med egna berättelser från människorättskämpar i syd. Med denna utbildning ger vi dig kunskapen och verktygen för att förändra både lokalt och globalt!

Kostnad

Kontakta oss för pris.