PeaceWorks

Menu

Konflikthantering & samarbete.

I samhället i stort, när vi driver förening eller ett projekt hamnar vi i situationer där vi måste samarbeta. Genom att lära dig mer om dina egna och andras behov och ledaregenskaper skapar du förutsättningar för ett bra samarbete, men även hur du kan lösa konflikter när de uppstår.

Utbildningens innehåll

  • Om samarbete
  • Grupprocesser
  • Gruppens behov
  • Ledaregenskaper
  • Individens behov
  • Konflikthanteringsövningar

I en grupp där vi ska samarbeta uppstår situationer och reaktioner som kan vara svåra att hantera. Konflikt är en självklar del av ett samarbete men behöver inte vara negativ, utan kan vara konstruktiv. PeaceWorks utbildning ger dig konkreta modeller och övningar för hur du kan tänka kring ditt ledarskap, samarbete och hur konflikter blir konstruktiva och leder arbetet framåt.

Kostnad

Kontakta oss för pris.