PeaceWorks

Menu

Maskulinitetsnormer.

Under det blå täcket är en utbildning med fokus på normer om maskulinitet. Deltagarna får kunskap hur män och manlighet premieras i många delar av samhället, men också hur machokulturen bidrar till att killar löper större risk att utsätta eller utsättas för våld, få sämre sociala relationer och sämre hälsa. I utbildningen ifrågasätts, reflekteras och kritiskt granskas maskulinitetsnormer och machokulturen i samhället. Utbildningen fokuserar också på hur en kan minska sin reproduktion av negativa maskulinitetsnormer.

Utbildningens innehåll

I vår utbildning ingår material med övningar och tips. Våra tillhörande workshops är utvecklade utifrån fem temaområden inom maskulinitetsnormer som är genomgående för projektet. Vår utbildning ges antingen som hel- eller halvdag:

  1. Makt & möjligheter
  2. Hälsa & känslor
  3. Kärlek & sex
  4. Sexualitet & identitet
  5. Våld

Kostnad

Borde din skola eller företag lära sig mer om maskulinitetsnormer och hur de kan arbeta aktivt med att ifrågasätta dem? Tipsa dem om vår utbildning!

Kontakta oss för offert.

PeaceWorks utbildning om maskulinitetsnormer är sprunget ur vårt jämställdhetsprojekt Under det blå täcketBesök gärna projektet.