PeaceWorks

PeaceWorks kommer aldrig att ställa sig bakom att civila attackeras. Som fredsorganisation är vår självklara hållning att de civila som faller offer för attackerna är just det – offer. 

Vi ser fred som något som går bortom avsaknaden av väpnat våld. Att måla upp den Israeliska ockupationen av Palestina som en konflikt mellan likvärdiga parter, blir därför ett aktivt ställningstagande som medvetet exkluderar det strukturella våldet som palestinier får utstå dagligen. Vi håller staten Israel ansvarig för det eskalerade våldet. 

Det är med förtvivlan som PeaceWorks följer omvärldens reaktion och rapportering. Trots narrativet som ihärdigt presenteras i media, har pågående händelser i Palestina inte skett ur ett vakuum. Det är resultatet av Israels militära ockupation och systematiska våld mot Palestina som pågått i decennier.

Att isolera händelserna är inte bara historieförvanskning, det är i sig ett politiskt ställningstagande. 

Det senaste året har Israel trappat upp det militära våldet mot palestinier, vilket har resulterat i de dödligaste siffrorna sedan 60-talet. Samtidigt har de illegala bosättningarna i lavinartad takt. Till följd av det dödliga våldet har palestinier demonstrerat dagligen, men till döva öron. I juli 2023 stängde Israel både vatten och elektricitet i Jenins flyktingläger (ockuperade Västbanken) i samband med en militär operation där bland annat civila, journalister och infrastrukturen utgjorde måltavlan.

Vidare har bosättarvåldet mot palestinska civila ökat dramatiskt sedan 2022. Omkring 100 attacker i månaden har registrerats där ca 700 av attackerna resulterade i att palestinier antingen avlidit, fått sina ägodelar förstörda, eller både och. Attackerna är en del av en medveten strategi med målet att fördriva palestiner från sina hem. 

PeaceWorks uppmanar starkt till att kritiskt reflektera och ifrågasätta både budskapen som sprids om den senaste veckans händelser samt vad som aktivt undviks att tala om. Desinformation används som ett medel för att rättfärdiga Israels agerande regelbundet. Flera organisationer har länge vittnat om att Israels propagandamaskin är en av de starkaste i världen. 

Vi kan enas om att attacker mot civila bör förkastas. Vi undrar därmed hur det är möjligt att Israels hänsynslösa militära respons till den 7 e oktober, som redan har inneburit döden för över 3000 palestiner, varav minst 800 barn, applåderas av omvärlden med argumentet att staten Israel har rätt att försvara sig. Vad det säger om det internationella samfundet är att våld mot civila inte är förkastligt i sig. Tvärtom är det både försvarbart och legitimt när det utövas av stater och militära stormakter allierade med väst. Det är också minst sagt alarmerande att Sveriges respons har varit att strypa biståndet till hela Palestina, samtidigt som Israel inför en fullskalig blockad av Gaza som enligt alla måttstockar definieras som ett krigsbrott, där tillgången till rent vatten, mat, medicin och el totalt strypts.  

PeaceWorks vill se en rättvis fred som går bortom endast en vapenvila. En rättvis fred börjar med ett fritt Palestina. 

sv_SESV