PeaceWorks

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om föreningar!

Vad är en förening?

En förening är en grupp människor som har en gemensam vision eller idé som de vill genomföra tillsammans. Föreningar är till för alla som vill förändra, uppfylla en dröm, träffa folk och ha kul samtidigt. 

Vilka olika typer av föreningar finns?

Det finns ekonomisk förening och ideell förening.

Ekonomisk förening – främja medlemmarnas intressen genom ekonomisk verksamhet

Ideell förening – främja medlemmarnas intressen utan ekonomisk verksamhet. T.ex. idrottsföreningar och kulturföreningar.

Vad är en ideell förening? 

En ideell förening är en grupp personer som engagerar sig:

  • Formellt (registrerad)
  • Privat (avgränsad grupp genom medlemsskap)
  • Ej vinstdrivande
  • Självstyrande

Hur mycket kostar det att starta en förening?

Att starta en ideell förening och öppna bankkonto är gratis men om man vill ha ett bankkort kostar det.

Hur många medlemmar bör en förening ha?

Ni behöver vara minst tre personer som vill engagera er! Samla personer och diskutera fram en gemensam vision för föreningen; och sen kan ni kontakta oss! Vi kan hjälpa er med att anordna ert första årsmöte. Maila info@peaceworks.se

Vilka olika typer av föreningar kan få PeaceWorks stöd?

Ideella föreningar kan få PeaceWorks stöd. Det kan handla om allt från kulturföreningar som använder konst i samhällsförändrande syfte, till miljöföreningar som uppmanar agerande för en hållbar och rättvis miljöpolitik. Föreningarna är autonoma på så vis att de har en egen profil, eget namn och egna styrdokument. Utöver detta så innefattas de av PeaceWorks föreningsnätverk och kan på så vis få tillgång till föreningsbidrag, möjlighet till stöd och råd. 

Vilka olika typer av föreningar finns i PeaceWorks-föreningsnätverk?

Det finns anslutna och lokala föreningar.

Anslutna föreningar är mer självständiga än lokalföreningarna. Det är fristående föreningar som delar värdegrund med PeaceWorks och som, genom sin verksamhet, kämpar för en rättvis och jämlik värld.

Lokala föreningar (kallas även för PeaceWorks-föreningar) består av medlemmar som är intresserade av PeaceWorks fokusområden och vill engagera sig ideellt i vår verksamhet på olika orter i landet. Genom lokalföreningarna kan medlemmarna  arrangera aktiviteter som de tycker behövs i området där de bor, i syfte att öka ungas engagemang och inflytande för fred på olika platser i Sverige. Lokalföreningarna innefattas av PeaceWorks styrdokument, vilket innebar att de:

  • Delar PeaceWorks namn och följer organisationens strategier och policys.
  • Brukar PeaceWorks grafiska profil (typsnitt, färger samt loggor).
  • Följer riksorganisationens riktlinjer gällande fredsarbete.
  • Medlemmarna inom föreningen ska ha god kännedom om vad det innebär att innefattas i riksorganisationen PeaceWorks Sweden.

Läs mer:

sv_SESV